ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 21048
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lithocarpus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FAGACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 1621
Collected date

วันที่เก็บ

16 Jul 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 7 high. Dipterocarp forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

195    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3982 Lithocarpus sp. W. Nanakorn et al. 3982
2. 5832 Lithocarpus sp. W. Nanakorn et al. 5832
3. 5841 Lithocarpus sp. W. Nanakorn et al. 5841
4. 6273 Lithocarpus sp. W. Nanakorn et al. 6273
5. 8102 Lithocarpus sp. W. Nanakorn et al. 8102
6. 9489 Lithocarpus sp. W. Nanakorn et al. 9489
7. 9499 Lithocarpus sp. W. Nanakorn et al. 9499
8. 10803 Lithocarpus sp. W. Nanakorn et al. 10803
9. 12859 Lithocarpus sp. P. Srisanga 389
10. 14447 Lithocarpus sp. P. Srisanga 740
11. 17890 Lithocarpus sp. D. Burk, A. Rothe and A. Wiepning s.n.
12. 18305 Lithocarpus sp. M. Norsaengsri 1078
13. 19021 Lithocarpus sp. W. Nanakorn et al. 19021
14. 19460 Lithocarpus sp. P. Suksathan 2708.1
15. 20379 Lithocarpus sp. P. Thongson 124
16. 21047 Lithocarpus sp. M. Norsaengsri 1620
17. 22243 Lithocarpus sp. P. Srisanga 2303
18. 22721 Lithocarpus sp. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2453
19. 24833 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 859
20. 24834 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 860
21. 24856 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 861
22. 24860 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 865
23. 24894 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 890
24. 24922 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 898
25. 24923 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 899
26. 24926 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 902
27. 24939 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 915
28. 24940 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 916
29. 25046 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 996
30. 25062 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 1012
31. 25167 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 1096
32. 25227 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 1110
33. 27151 Lithocarpus sp. S. Watthana & M. Wongnak 1885
34. 28948 Lithocarpus sp. W. Nanakorn et al. 28948
35. 29585 Lithocarpus sp. C. Maknoi 1327
36. 31274 Lithocarpus sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2949
37. 34339 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 1698
38. 38414 Lithocarpus sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2186
39. 41570 Lithocarpus sp. P. Wessumritt 299
40. 45130 Lithocarpus sp. M. Tanaros 533
41. 45313 Lithocarpus sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3405
42. 48334 Lithocarpus sp. Hiroshige Koyama & Chamlong Phengklai T-49503
43. 48484 Lithocarpus sp. Tetsukazu Yahara T-49872
44. 49752 Lithocarpus sp. Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu, Tetsukazu Yahara & Narong Nantasan T-40364
45. 50446 Lithocarpus sp. Hiroshige Koyama T-61905
46. 50480 Lithocarpus sp. Li-Jianwu Cx00040
47. 50672 Lithocarpus sp. L. Kamkom 2015
48. 50827 Lithocarpus sp. S. Watthana 3559
49. 52682 Lithocarpus sp. C. Maknoi 2851
50. 52730 Lithocarpus sp. C. Maknoi 2899
51. 52882 Lithocarpus sp. Yin-Jiantao 1788
52. 54720 Lithocarpus sp. S. Bunwong et al. 203
53. 59543 Lithocarpus sp. Romklao Botanical Garden 0149/2553
54. 60492 Lithocarpus sp. Ling Shein Man 087930
55. 61431 Lithocarpus sp. Law Shein 088319
56. 62326 Lithocarpus sp. Romklao Botanical Garden 0613/2555
57. 62495 Lithocarpus sp. Romklao Botanical Garden 0435/2555
58. 64307 Lithocarpus sp. Li-Jianwu 1126
59. 64336 Lithocarpus sp. Li-Jianwu 1026
60. 64575 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 3124
61. 66889 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 3471
62. 67069 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 3651
63. 67083 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 3665
64. 68773 Lithocarpus sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089596
65. 70432 Lithocarpus sp. C. Maknoi 3299
66. 72017 Lithocarpus sp. N. Muangyen 0108
67. 72808 Lithocarpus sp. M. Norsaengsri 10914
68. 72885 Lithocarpus sp. M. Norsaengsri 11002
69. 73603 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 04013
70. 73641 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 04051
71. 73791 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 04201
72. 74026 Lithocarpus sp. K. Khwan 143
73. 74863 Lithocarpus sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10845
74. 75097 Lithocarpus sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2479
75. 75284 Lithocarpus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094959
76. 75439 Lithocarpus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095094
77. 75564 Lithocarpus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094467
78. 75809 Lithocarpus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094539
79. 76085 Lithocarpus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094920
80. 76369 Lithocarpus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094280
81. 76397 Lithocarpus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094216
82. 78048 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 4393
83. 79096 Lithocarpus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-291
84. 79140 Lithocarpus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-335
85. 79149 Lithocarpus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-344
86. 79355 Lithocarpus sp. Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat & Buckely) 48
87. 79356 Lithocarpus sp. Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat & Buckely) 44
88. 79807 Lithocarpus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097288
89. 79809 Lithocarpus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097987
90. 82956 Lithocarpus sp. M. Norsaengsri 12340
91. 83043 Lithocarpus sp. M. Norsaengsri 12427
92. 83804 Lithocarpus sp. P. Phaosrichai 190
93. 84052 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 4838
94. 84325 Lithocarpus sp. W. Khattiyot 416
95. 85802 Lithocarpus sp. M. Norsaengsri 12455
96. 86358 Lithocarpus sp. M. Wongnak s.n.
97. 86359 Lithocarpus sp. M. Wongnak s.n.
98. 86363 Lithocarpus sp. M. Wongnak s.n.
99. 87053 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 346/58
100. 87467 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-309
101. 87520 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-362
102. 87602 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-442
103. 88206 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 5212
104. 89241 Lithocarpus sp. C. Maknoi 4035
105. 90359 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-281
106. 90377 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-299
107. 90388 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-310
108. 92571 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 5374
109. 93416 Lithocarpus sp. M. Wongnak s.n.
110. 93417 Lithocarpus sp. M. Wongnak s.n.
111. 93419 Lithocarpus sp. M. Wongnak s.n.
112. 93580 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5763
113. 96527 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 043/60
114. 96530 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 046/60
115. 96562 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 078/60
116. 96613 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 129/60
117. 96749 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 265/60
118. 98490 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-370
119. 98800 Lithocarpus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-277
120. 98893 Lithocarpus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-370
121. 98908 Lithocarpus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-385
122. 98819 Lithocarpus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-296
123. 98881 Lithocarpus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-358
124. 106413 Lithocarpus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 868
125. 106962 Lithocarpus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 673
126. 109717 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-287
127. 110160 Lithocarpus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1033
128. 111112 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-060
129. 111113 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-061
130. 111207 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-155
131. 111770 Lithocarpus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-290
132. 113357 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-58
133. 112759 Lithocarpus sp. N. Muangyen 2246
134. 113405 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-106
135. 113408 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-109
136. 113508 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-209
137. 114084 Lithocarpus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-334
138. 113831 Lithocarpus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-081
139. 114086 Lithocarpus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-336
140. 114130 Lithocarpus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-380
141. 115515 Lithocarpus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1407
142. 115516 Lithocarpus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1408
143. 116608 Lithocarpus sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-231
144. 116727 Lithocarpus sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-350
145. 116759 Lithocarpus sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-382
146. 117636 Lithocarpus sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-006
147. 118022 Lithocarpus sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-392
148. 118028 Lithocarpus sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-398
149. 118456 Lithocarpus sp. K. Inthamma 355
150. 118822 Lithocarpus sp. K. Inthamma 400
151. 118923 Lithocarpus sp. K. Inthamma 509
152. 118927 Lithocarpus sp. K. Inthamma 514
153. 118938 Lithocarpus sp. K. Inthamma 525
154. 118985 Lithocarpus sp. K. Inthamma 572
155. 118988 Lithocarpus sp. K. Inthamma 575
156. 118995 Lithocarpus sp. K. Inthamma 582
157. 119003 Lithocarpus sp. K. Inthamma 590
158. 119018 Lithocarpus sp. K. Inthamma 605
159. 120765 Lithocarpus sp. N. Muangyen 2747
160. 122766 Lithocarpus sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-236
161. 122906 Lithocarpus sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-376
162. 123475 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-013
163. 125323 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 7066
164. 129371 Lithocarpus sp. Akharasit Bunsongthae 237
165. 130198 Lithocarpus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2374
166. 131560 Lithocarpus sp. Joeri S. Strijk 760
167. 131561 Lithocarpus sp. Joeri S. Strijk 761
168. 131562 Lithocarpus sp. Joeri S. Strijk 762
169. 131563 Lithocarpus sp. Joeri S. Strijk 763
170. 131564 Lithocarpus sp. Joeri S. Strijk 764
171. 131565 Lithocarpus sp. Joeri S. Strijk 765
172. 131566 Lithocarpus sp. Joeri S. Strijk 766
173. 131131 Lithocarpus sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2322
174. 133430 Lithocarpus sp. Natdanai Pan-in V 214
175. 133452 Lithocarpus sp. Natdanai Pan-in V 236
176. 133455 Lithocarpus sp. Natdanai Pan-in V 239
177. 133492 Lithocarpus sp. Natdanai Pan-in V 276
178. 133523 Lithocarpus sp. Natdanai Pan-in V 308
179. 133589 Lithocarpus sp. Natdanai Pan-in V 374
180. 133694 Lithocarpus sp. Natdanai Pan-in V 479
181. 134398 Lithocarpus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2748
182. 135771 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 7739
183. 136611 Lithocarpus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3636
184. 137720 Lithocarpus sp. K. Inthamma 1304
185. 138306 Lithocarpus sp. K. Inthamma 1582
186. 138344 Lithocarpus sp. K. Inthamma 1620
187. 138357 Lithocarpus sp. K. Inthamma 1633
188. 138407 Lithocarpus sp. K. Inthamma 1683
189. 138479 Lithocarpus sp. K. Inthamma 1755
190. 138599 Lithocarpus sp. K. Inthamma 1860
191. 139084 Lithocarpus sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 393
192. 140870 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul - 8034
193. 141153 Lithocarpus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut - 3166
194. 141154 Lithocarpus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut - 3167
195. 141178 Lithocarpus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut - 3191

ปิด

QR code