ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 21065
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyanotis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

COMMELINACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 1638
Collected date

วันที่เก็บ

3 Aug 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Flower purple. Open area in Oak-Pine forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

400
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

45    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1584 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 1584
2. 1660 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 1660
3. 1718 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 1718
4. 2333 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 2333
5. 4010 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 4010
6. 9680 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 9680
7. 11781 Cyanotis sp. W. Pongamornkul 276
8. 11795 Cyanotis sp. W. Pongamornkul 290
9. 11977 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 11977
10. 12172 Cyanotis sp. W. La-ongsri 5
11. 12397 Cyanotis sp. P. Suksathan 1292
12. 13340 Cyanotis sp. McDonald et al. 5770
13. 15467 Cyanotis sp. S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 653
14. 17903 Cyanotis sp. D. Burk, A. Rothe and A. Wiepning s.n.
15. 18273 Cyanotis sp. M. Norsaengsri 1045
16. 18986 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 18986
17. 19003 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 19003
18. 21468 Cyanotis sp. M. Norsaengsri 1713
19. 30940 Cyanotis sp. K. Kertsawang 646
20. 36194 Cyanotis sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3054
21. 48709 Cyanotis sp. M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-550
22. 48855 Cyanotis sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38567
23. 50449 Cyanotis sp. M. Tamura T-60024
24. 59776 Cyanotis sp. C. Pitaksantipap 10
25. 64502 Cyanotis sp. W. Pongamornkul 3051
26. 67644 Cyanotis sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 911
27. 73590 Cyanotis sp. P. Traiperm & Layton 560
28. 76563 Cyanotis sp. C. Maknoi 7132
29. 84303 Cyanotis sp. W. Khattiyot 394
30. 84324 Cyanotis sp. W. Khattiyot 415
31. 84514 Cyanotis sp. K. Kertsawang 3367
32. 87599 Cyanotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-439
33. 88226 Cyanotis sp. W. Pongamornkul 5232
34. 88267 Cyanotis sp. W. Pongamornkul 5273
35. 88309 Cyanotis sp. W. Pongamornkul 5315
36. 100925 Cyanotis sp. C. Maknoi 479
37. 110565 Cyanotis sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5680
38. 112611 Cyanotis sp. C. Maknoi 3408
39. 121186 Cyanotis sp. N. Muangyen 3168
40. 123079 Cyanotis sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-73
41. 123500 Cyanotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-038
42. 123504 Cyanotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-042
43. 123570 Cyanotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-108
44. 127213 Cyanotis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1944
45. 126749 Cyanotis sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 3990

ปิด

QR code