ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 21415
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bulbophyllum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ORCHIDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Watthana 1422
Collected date

วันที่เก็บ

28 Sep 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Epiphytic orchid on tree trunk of hill evergreen forest. Leaves purple beneath. Sepal and petal red-brown with red stripes; lip yellowish with red stripes.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1800
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

71    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11001 Bulbophyllum sp. W. Nanakorn et al. 11001
2. 14914 Bulbophyllum sp. S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 454
3. 21701 Bulbophyllum sp. S. Watthana 1493
4. 22594 Bulbophyllum sp. S. Watthana 1700
5. 22708 Bulbophyllum sp. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2440
6. 25293 Bulbophyllum sp. C. Glamwaewwong 1131
7. 25316 Bulbophyllum sp. C. Glamwaewwong 1152
8. 25525 Bulbophyllum sp. C. Glamwaewwong 1216
9. 25933 Bulbophyllum sp. P. Suksathan 3590
10. 27193 Bulbophyllum sp. P. Suksathan 3846
11. 27194 Bulbophyllum sp. P. Suksathan 3847
12. 27199 Bulbophyllum sp. P. Suksathan 3852
13. 27502 Bulbophyllum sp. C. Maknoi 689
14. 28024 Bulbophyllum sp. S. Watthana 1977
15. 28704 Bulbophyllum sp. S. Pumicong 371
16. 28720 Bulbophyllum sp. S. Pumicong 567
17. 29390 Bulbophyllum sp. P. Suksathan 3152
18. 31539 Bulbophyllum sp. C. Maknoi 1598
19. 37043 Bulbophyllum sp. P. Suksathan 4612
20. 37094 Bulbophyllum sp. H. Boonnueng s.n.
21. 38262 Bulbophyllum sp. S. Intamusik 153
22. 46964 Bulbophyllum sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 178
23. 46965 Bulbophyllum sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 179
24. 46976 Bulbophyllum sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 195
25. 46996 Bulbophyllum sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 215
26. 47053 Bulbophyllum sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 274
27. 49108 Bulbophyllum sp. S. Watthana 3368
28. 59765 Bulbophyllum sp. Romklao Botanical Garden 568/50
29. 64677 Bulbophyllum sp. S. Watthana 3762
30. 65345 Bulbophyllum sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2412
31. 65723 Bulbophyllum sp. M. Norsaengsri 10215
32. 70180 Bulbophyllum sp. M. Pinyosak & W. Boonchai 170
33. 72893 Bulbophyllum sp. M. Norsaengsri 11010
34. 73532 Bulbophyllum sp. S. Watthana 4179
35. 73547 Bulbophyllum sp. S. Watthana & K. Kertsawang 4194
36. 82149 Bulbophyllum sp. S. Watthana 4219
37. 82150 Bulbophyllum sp. S. Watthana 4220
38. 82151 Bulbophyllum sp. S. Watthana 4221
39. 82153 Bulbophyllum sp. S. Watthana 4223
40. 82308 Bulbophyllum sp. S. Watthana 4283
41. 82309 Bulbophyllum sp. S. Watthana 4284
42. 82310 Bulbophyllum sp. S. Watthana 4285
43. 83813 Bulbophyllum sp. P. Phaosrichai 199
44. 88169 Bulbophyllum sp. W. Pongamornkul 5175
45. 89670 Bulbophyllum sp. W. Pongamornkul 5656
46. 89876 Bulbophyllum sp. Tripetch 100533
47. 89888 Bulbophyllum sp. Tripetch 061237
48. 89902 Bulbophyllum sp. S. Watthana 3869
49. 89974 Bulbophyllum sp. M. Koktongkham 73
50. 89975 Bulbophyllum sp. M. Koktongkham 74
51. 90067 Bulbophyllum sp. S. Watthana 4242
52. 92516 Bulbophyllum sp. Tripetch 120172
53. 94130 Bulbophyllum sp. W. Pongamornkul 5830
54. 94169 Bulbophyllum sp. W. Pongamornkul 5869
55. 96827 Bulbophyllum sp. C. Glamwaewwong 343/60
56. 96781 Bulbophyllum sp. C. Glamwaewwong 297/60
57. 97406 Bulbophyllum sp. QBG. Staff s.n.
58. 104536 Bulbophyllum sp. W. Pongamornkul 6313
59. 105660 Bulbophyllum sp. Thitiporn Pingyot 116
60. 107297 Bulbophyllum sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-056
61. 113375 Bulbophyllum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-76
62. 113853 Bulbophyllum sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-103
63. 114782 Bulbophyllum sp. Thitiporn Pingyot 307
64. 115454 Bulbophyllum sp. C. Maknoi 5372
65. 116862 Bulbophyllum sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-054
66. 117283 Bulbophyllum sp. N. Muangyen 2550
67. 122637 Bulbophyllum sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-108
68. 131405 Bulbophyllum sp. Mamoru Kanzaki & Naho Ando 282285-Y 432
69. 132759 Bulbophyllum sp. A. Nuammee 637
70. 132791 Bulbophyllum sp. A. Nuammee 669
71. 138012 Bulbophyllum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2906

ปิด

QR code