ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 21679
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pavetta sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Watthana 1471
Collected date

วันที่เก็บ

23 Oct 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

W. Khattiyot
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Undershrub ca 1 m high in open area. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kamphaeng Phet, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

121    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 76 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 076
2. 693 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 693
3. 3432 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 3432
4. 3489 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 3489
5. 6516 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 6516
6. 7476 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 7476
7. 9238 Pavetta sp. W. Nanakorn 9238
8. 9514 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 9514
9. 11832 Pavetta sp. S. Sasrirat 37
10. 12545 Pavetta sp. P. Srisanga 306
11. 12577 Pavetta sp. P. Srisanga 338
12. 13994 Pavetta sp. P. Srisanga & S. Watthana 660
13. 14332 Pavetta sp. W. Pongamornkul, P. Kumphet & S. Watthana 418
14. 16244 Pavetta sp. C. Puff 990909.1.1
15. 16245 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 16245
16. 17698 Pavetta sp. P. Srisanga 1477
17. 18968 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 18968
18. 19143 Pavetta sp. W. Saemyarm 086
19. 19253 Pavetta sp. S. Watthana and M. Wongnak 964
20. 20895 Pavetta sp. P. Suksathan 3013
21. 21158 Pavetta sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2032
22. 22244 Pavetta sp. P. Srisanga 2304
23. 23433 Pavetta sp. W. Pongamornkul 958
24. 25019 Pavetta sp. C. Glamwaewwong 969
25. 27627 Pavetta sp. C. Maknoi 815
26. 28078 Pavetta sp. S. Watthana 1915
27. 29072 Pavetta sp. S. Suddee et al. 2652
28. 30358 Pavetta sp. C. Maknoi 1497
29. 31489 Pavetta sp. C. Maknoi 1611
30. 31843 Pavetta sp. C. Maknoi 1566
31. 35309 Pavetta sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8112
32. 35792 Pavetta sp. C. Maknoi 1724
33. 36353 Pavetta sp. W. Pongamornkul 2300
34. 37855 Pavetta sp. M. Norsaengsri 3821
35. 37936 Pavetta sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 2765
36. 38274 Pavetta sp. P. Wessumritt 241
37. 38349 Pavetta sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2121
38. 38409 Pavetta sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2181
39. 38809 Pavetta sp. C. Maknoi 2479
40. 39075 Pavetta sp. W. Pongamornkul 2420
41. 40427 Pavetta sp. C. Maknoi 2798
42. 40725 Pavetta sp. S. Watthana & P. Srisanga 3126
43. 45101 Pavetta sp. M. Tanaros 503
44. 45179 Pavetta sp. M. Tanaros 582
45. 45282 Pavetta sp. Pooma, R., Phattarahirankanok K. 6305
46. 45306 Pavetta sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, P. Chantaboon 3526
47. 46029 Pavetta sp. C. Maknoi 3724
48. 48335 Pavetta sp. Hiroshige Koyama & Chamlong Phengklai T-49502
49. 48704 Pavetta sp. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7984
50. 50878 Pavetta sp. S. Watthana 3610
51. 51317 Pavetta sp. M. Norsaengsri 2765
52. 53617 Pavetta sp. Yin-Jiantao 1618
53. 55846 Pavetta sp. P. Chantaranothai et al. 117
54. 55847 Pavetta sp. P. Chantaranothai et al. 1782
55. 55848 Pavetta sp. Anonymous s.n.
56. 57256 Pavetta sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0154
57. 59449 Pavetta sp. Romklao Botanical Garden 0055/2553
58. 59839 Pavetta sp. Romklao Botanical Garden 0230/2554
59. 59850 Pavetta sp. Romklao Botanical Garden 0241/2554
60. 59982 Pavetta sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2141
61. 60596 Pavetta sp. Ling Shein Man 088057
62. 62316 Pavetta sp. Romklao Botanical Garden 0603/2555
63. 61901 Pavetta sp. Thin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087405
64. 61974 Pavetta sp. Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087488
65. 62345 Pavetta sp. Romklao Botanical Garden 0632/2555
66. 62463 Pavetta sp. Romklao Botanical Garden 0403/2555
67. 63602 Pavetta sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6678
68. 64702 Pavetta sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9966
69. 65793 Pavetta sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10286
70. 67042 Pavetta sp. W. Pongamornkul 3624
71. 67654 Pavetta sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 921
72. 68748 Pavetta sp. M. Norsaengsri 10659
73. 71099 Pavetta sp. S. Watthana 3812
74. 71527 Pavetta sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1064
75. 72898 Pavetta sp. M. Norsaengsri 11015
76. 73243 Pavetta sp. M. Norsaengsri 11415
77. 73388 Pavetta sp. C. Lakoet 0546
78. 74969 Pavetta sp. C. Maknoi 6615
79. 75168 Pavetta sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2314
80. 75308 Pavetta sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094989
81. 75367 Pavetta sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095446
82. 75426 Pavetta sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095071
83. 75501 Pavetta sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095204
84. 75612 Pavetta sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094640
85. 78825 Pavetta sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-103
86. 79097 Pavetta sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-292
87. 79153 Pavetta sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-348
88. 79263 Pavetta sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-458
89. 80411 Pavetta sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-226
90. 82652 Pavetta sp. C. Maknoi 7553
91. 82766 Pavetta sp. C. Maknoi 7667
92. 83030 Pavetta sp. M. Norsaengsri 12414
93. 84877 Pavetta sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3956
94. 85321 Pavetta sp. C. Maknoi 7969
95. 85387 Pavetta sp. C. Maknoi 8035
96. 86445 Pavetta sp. M. Wongnak 470
97. 87367 Pavetta sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-209
98. 87497 Pavetta sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-339
99. 88626 Pavetta sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 477
100. 89493 Pavetta sp. W. Pongamornkul 5593
101. 89993 Pavetta sp. T. Pingyot 007
102. 92542 Pavetta sp. W. Pongamornkul 5345
103. 98768 Pavetta sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-245
104. 101069 Pavetta sp. W. Pongamornkul 6090
105. 102546 Pavetta sp. V. Nguanchoo 802
106. 104661 Pavetta sp. C. Maknoi 5894
107. 104810 Pavetta sp. C. Maknoi 5686
108. 110730 Pavetta sp. N. Muangyen 1938
109. 110743 Pavetta sp. N. Muangyen 1951
110. 110848 Pavetta sp. N. Muangyen 2062
111. 111182 Pavetta sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-130
112. 112748 Pavetta sp. N. Muangyen 2235
113. 112781 Pavetta sp. N. Muangyen 2268
114. 112835 Pavetta sp. N. Muangyen 2322
115. 114570 Pavetta sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4919
116. 114970 Pavetta sp. T. Choopan et al. 2018-246
117. 117642 Pavetta sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-012
118. 118039 Pavetta sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-409
119. 118404 Pavetta sp. K. Inthamma 303
120. 118449 Pavetta sp. K. Inthamma 348
121. 118897 Pavetta sp. K. Inthamma 475

ปิด

QR code