ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 2208
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Arundinella sp.
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 2208
Collected date

วันที่เก็บ

1 Sep 1994
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

20    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2072 Arundinella sp. P.J. O'Connor & C. Niyomdham 15670
2. 2225 Arundinella sp. W. Nanakorn et al. 2225
3. 2240 Arundinella sp. W. Nanakorn et al. 2240
4. 2247 Arundinella sp. W. Nanakorn et al. 2247
5. 2251 Arundinella sp. W. Nanakorn et al. 2251
6. 2284 Arundinella sp. W. Nanakorn et al. 2284
7. 7931 Arundinella sp. W. Nanakorn et al. 7931
8. 16392 Arundinella sp. P. Suksathan 2067
9. 21500 Arundinella sp. M. Norsaengsri 1745
10. 22315 Arundinella sp. M. Norsaengsri 1885
11. 22655 Arundinella sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2187
12. 45254 Arundinella sp. Pooma, R., Phattarahirankanok, K., Sirimongkol 6273
13. 46742 Arundinella sp. M. Norsaengsri 2935
14. 53665 Arundinella sp. M. Norsaengsri 621
15. 63667 Arundinella sp. M. Norsaengsri 2485
16. 67390 Arundinella sp. M. Norsaengsri 2199
17. 67438 Arundinella sp. M. Norsaengsri 2472
18. 70865 Arundinella sp. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 084
19. 73579 Arundinella sp. P. Traiperm & Layton 542
20. 97538 Arundinella sp. C. Maknoi 5519

ปิด

QR code