ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 22248
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Impatiens sp.
Family name

ชื่อวงศ์

BALSAMINACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga 2308
Collected date

วันที่เก็บ

15 Nov 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Lower montane forest. Succulent herb. Flower yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1280
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Living Alcohol
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

255    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 9601 Impatiens sp. W. Nanakorn et al. 9601
2. 11922 Impatiens sp. W. Nanakorn et al. 11922
3. 13645 Impatiens sp. P. Suksathan 1411
4. 18017 Impatiens sp. P. Srisanga 1570
5. 17984 Impatiens sp. P. Srisanga 1537
6. 18005 Impatiens sp. P. Srisanga 1558
7. 19291 Impatiens sp. M. Norsaengsri 1110
8. 19320 Impatiens sp. S. Watthana & C. Maknoi 1091
9. 19374 Impatiens sp. C. Glamwaewwong 5
10. 19757 Impatiens sp. W. La-ongsri 119
11. 20394 Impatiens sp. P. Thongson 139
12. 20440 Impatiens sp. P. Thongson 185
13. 20952 Impatiens sp. P. Srisanga 1964
14. 20909 Impatiens sp. P. Srisanga 1921
15. 21239 Impatiens sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2113
16. 21250 Impatiens sp. M. Norsaengsri 1662
17. 21387 Impatiens sp. S. Watthana 1394
18. 21412 Impatiens sp. S. Watthana 1419
19. 21431 Impatiens sp. M. Norsaengsri 1676
20. 21486 Impatiens sp. M. Norsaengsri 1731
21. 21555 Impatiens sp. S. Watthana 1450
22. 23268 Impatiens sp. C. Glamwaewwong 287
23. 25441 Impatiens sp. M. Norsaengsri 259
24. 25356 Impatiens sp. W. Saemyarm 49.04
25. 27701 Impatiens sp. C. Maknoi 887
26. 27768 Impatiens sp. C. Maknoi 350
27. 28117 Impatiens sp. S. Watthana 2107
28. 28127 Impatiens sp. S. Watthana 2118
29. 28534 Impatiens sp. S. Pumicong 415
30. 29411 Impatiens sp. S. Suk-ieam s.n.
31. 29718 Impatiens sp. C. Maknoi 997
32. 30629 Impatiens sp. P. Suksathan 4249
33. 30630 Impatiens sp. P. Suksathan 4250
34. 31618 Impatiens sp. W. Pongamornkul 1941
35. 34606 Impatiens sp. M. Norsaengsri & K. Waengwasit 3028
36. 34216 Impatiens sp. W. Pongamornkul 2140
37. 34221 Impatiens sp. W. Pongamornkul 2145
38. 34226 Impatiens sp. W. Pongamornkul 2150
39. 34268 Impatiens sp. W. Pongamornkul 1626
40. 35112 Impatiens sp. W. Pongamornkul 2190
41. 35302 Impatiens sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8104
42. 35678 Impatiens sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8524
43. 36797 Impatiens sp. P. Suksathan 4541
44. 36799 Impatiens sp. P. Suksathan 4543
45. 36171 Impatiens sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 2766
46. 36172 Impatiens sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3866
47. 36384 Impatiens sp. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3027
48. 36809 Impatiens sp. P. Suksathan 4553
49. 36810 Impatiens sp. P. Suksathan 4554
50. 36813 Impatiens sp. P. Suksathan 4557
51. 36817 Impatiens sp. P. Suksathan 4560
52. 36823 Impatiens sp. P. Suksathan 4566
53. 36824 Impatiens sp. P. Suksathan 4567
54. 36830 Impatiens sp. P. Suksathan 4573
55. 36831 Impatiens sp. P. Suksathan 4574
56. 36834 Impatiens sp. P. Suksathan 4577
57. 36835 Impatiens sp. P. Suksathan 4578
58. 36837 Impatiens sp. P. Suksathan 4580
59. 36838 Impatiens sp. P. Suksathan 4581
60. 36843 Impatiens sp. P. Suksathan 4586
61. 36847 Impatiens sp. P. Suksathan 4590
62. 36848 Impatiens sp. P. Suksathan 4591
63. 36851 Impatiens sp. P. Suksathan 4594
64. 37095 Impatiens sp. P. Chalermglin s.n.
65. 38449 Impatiens sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2221
66. 40992 Impatiens sp. K. Kertsawang 905
67. 40390 Impatiens sp. C. Maknoi 2761
68. 40843 Impatiens sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6063
69. 40943 Impatiens sp. K. Kertsawang 913
70. 42866 Impatiens sp. C. Maknoi & M. Tanaros 3441
71. 42960 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Triboun, V. Chamchumroon, S. Saengrit & R. Simma 4429
72. 42969 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4532
73. 42980 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4584
74. 42981 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4587
75. 42982 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4588
76. 43862 Impatiens sp. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0776
77. 45043 Impatiens sp. M. Tanaros 445
78. 45232 Impatiens sp. D. Khrueasan MS323
79. 45971 Impatiens sp. C. Maknoi 3883
80. 46897 Impatiens sp. M. Tanaros 370
81. 47031 Impatiens sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 252
82. 47927 Impatiens sp. M. Norsaengsri 7095
83. 48197 Impatiens sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 001
84. 48210 Impatiens sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 015
85. 48462 Impatiens sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38529
86. 48494 Impatiens sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38676
87. 48724 Impatiens sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan, T-38277
88. 48752 Impatiens sp. Shunsuke Tsugaru T-61749
89. 48753 Impatiens sp. Shunsuke Tsugaru T-61884
90. 48754 Impatiens sp. Shunsuke Tsugaru T-61859
91. 48862 Impatiens sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51454
92. 50377 Impatiens sp. M.N. Tamura, S. Khoailm, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60748
93. 50793 Impatiens sp. S. Watthana 3522
94. 51090 Impatiens sp. W. Pongamornkul 2696
95. 51318 Impatiens sp. M. Norsaengsri 2766
96. 52106 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4810
97. 52125 Impatiens sp. D.J. Middleton & P. Triboun 4850
98. 52126 Impatiens sp. D.J. Middleton & P. Triboun 4839
99. 52597 Impatiens sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1682
100. 52651 Impatiens sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1737
101. 52947 Impatiens sp. C. Maknoi 3942
102. 53121 Impatiens sp. Yin-Jiantao 1808
103. 53296 Impatiens sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7962
104. 53302 Impatiens sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7968
105. 53381 Impatiens sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8054
106. 53383 Impatiens sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8056
107. 53406 Impatiens sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8083
108. 53571 Impatiens sp. Yin-Jiantao 1139
109. 53708 Impatiens sp. M. Norsaengsri 5964
110. 54459 Impatiens sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6921
111. 54461 Impatiens sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6924
112. 54465 Impatiens sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6939
113. 54478 Impatiens sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6959
114. 54527 Impatiens sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
115. 54528 Impatiens sp. S. Mattapha Sawai 414
116. 54531 Impatiens sp. Sawai s.n.
117. 54680 Impatiens sp. S. Mattapha 102
118. 54781 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1774
119. 57834 Impatiens sp. Pooma, R.; Karaket, P., Pattharahirantricin, P., Saenggrit, S. 6936
120. 57839 Impatiens sp. Pooma, R.; Karaket, P., Pattharahirantricin, P., Saenggrit, S. 6929
121. 57841 Impatiens sp. Pooma, R.; Karaket, P., Pattharahirantricin, P., Saenggrit, S. 7045
122. 58956 Impatiens sp. Li-Jianwu 499
123. 59497 Impatiens sp. Romklao Botanical Garden 0103/2553
124. 62218 Impatiens sp. Romklao Botanical Garden 0505/2555
125. 62362 Impatiens sp. Romklao Botanical Garden 0649/2555
126. 62727 Impatiens sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1151
127. 62808 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10020
128. 63857 Impatiens sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9875
129. 63862 Impatiens sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9880
130. 63895 Impatiens sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9913
131. 63899 Impatiens sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9917
132. 64226 Impatiens sp. Pooma, R.; Pattharahirantricin, N. 7703
133. 64533 Impatiens sp. W. Pongamornkul 3082
134. 64980 Impatiens sp. Jana Leong-Skornickova, Nguyen Quoc Binh; Tran Huu Dang; Eliska Zaveska JLS 1620
135. 65348 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2415
136. 65353 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2420
137. 65360 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2428
138. 65363 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2431
139. 65381 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2453
140. 66927 Impatiens sp. W. Pongamornkul 3509
141. 66165 Impatiens sp. W. Pongamornkul 3199
142. 66628 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10473
143. 66800 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10398
144. 67028 Impatiens sp. W. Pongamornkul 3610
145. 67364 Impatiens sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8187
146. 67894 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10574
147. 67900 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10580
148. 68080 Impatiens sp. P. Thongson & W. Boonprakop 0348
149. 68183 Impatiens sp. C. Maknoi 4288
150. 68324 Impatiens sp. C. Maknoi 4427
151. 68722 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10633
152. 69582 Impatiens sp. Zhou-Shishun 7037
153. 70053 Impatiens sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2601
154. 70781 Impatiens sp. Ling Shing Maung 093092
155. 72426 Impatiens sp. Nobuyuki Tanaka, Takahashi Sugawara, Akiyo Naiki & Yu Ito 080214
156. 72428 Impatiens sp. Shigeo Yasuda 053683
157. 72429 Impatiens sp. Nobuyuki Tanaka, Takahashi Sugawara, Akiyo Naiki & Yu Ito 050208
158. 72617 Impatiens sp. David J. Middleton, P. Karaket, S. Suddee & P. Triboun 5255
159. 72735 Impatiens sp. C. Maknoi 4970
160. 72986 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10767
161. 73870 Impatiens sp. P. Phaosrichai 112
162. 73925 Impatiens sp. M. Norsaengsri 11455
163. 74292 Impatiens sp. Zhou-Shishun 7364
164. 78094 Impatiens sp. W. Pongamornkul 4439
165. 77658 Impatiens sp. M. Norsaengsri 11583
166. 80456 Impatiens sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-271
167. 80654 Impatiens sp. W. Pongamornkul 4511
168. 84327 Impatiens sp. W. Khattiyot 418
169. 84358 Impatiens sp. W. Khattiyot 449
170. 85206 Impatiens sp. C. Maknoi 7854
171. 85687 Impatiens sp. W. Pongamornkul 5028
172. 85894 Impatiens sp. M. Norsaengsri 12547
173. 85895 Impatiens sp. M. Norsaengsri 12548
174. 86017 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-021
175. 86025 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-029
176. 86256 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-260
177. 86496 Impatiens sp. W. Tanming 948
178. 86631 Impatiens sp. W. Tanming 854
179. 86677 Impatiens sp. W. Tanming 900
180. 88223 Impatiens sp. W. Pongamornkul 5229
181. 88774 Impatiens sp. C. Maknoi 8376
182. 88793 Impatiens sp. C. Maknoi 8395
183. 89289 Impatiens sp. C. Maknoi 8137
184. 90926 Impatiens sp. David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee & Pramote Triboun 5940
185. 91165 Impatiens sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3532
186. 91692 Impatiens sp. W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3669
187. 92782 Impatiens sp. N. Muangyen 1353
188. 93346 Impatiens sp. Jinna P. 0433
189. 95143 Impatiens sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-182
190. 95773 Impatiens sp. W. Pongamornkul 6057
191. 96295 Impatiens sp. Prince of Songkla University 11
192. 96296 Impatiens sp. Prince of Songkla University 12
193. 96297 Impatiens sp. Prince of Songkla University 13
194. 96299 Impatiens sp. Prince of Songkla University 15
195. 96300 Impatiens sp. Prince of Songkla University 16
196. 96477 Impatiens sp. Mahasarakham University 160
197. 96514 Impatiens sp. C. Glamwaewwong 030/60
198. 96515 Impatiens sp. C. Glamwaewwong 031/60
199. 96596 Impatiens sp. C. Glamwaewwong 112/60
200. 97008 Impatiens sp. C. Maknoi 4828
201. 97383 Impatiens sp. QBG. Staff s.n.
202. 97388 Impatiens sp. QBG. Staff s.n.
203. 98546 Impatiens sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-023
204. 104500 Impatiens sp. W. Pongamornkul 6277
205. 104987 Impatiens sp. C. Maknoi 6145
206. 105063 Impatiens sp. C. Maknoi 6252
207. 105083 Impatiens sp. C. Maknoi 6273
208. 105297 Impatiens sp. C. Maknoi 6533
209. 105923 Impatiens sp. W. Pongamornkul 6399
210. 106800 Impatiens sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 520
211. 110171 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1044
212. 110172 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1045
213. 111054 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-003
214. 111633 Impatiens sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-156
215. 112363 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1140
216. 111337 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-285
217. 111412 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-360
218. 113446 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-147
219. 113455 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-156
220. 112438 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1215
221. 112718 Impatiens sp. N. Muangyen 2205
222. 113259 Impatiens sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3952
223. 113289 Impatiens sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3982
224. 114566 Impatiens sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4915
225. 114581 Impatiens sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4930
226. 115523 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1415
227. 115887 Impatiens sp. K. Wangwasit 180717-12
228. 115993 Impatiens sp. K. Wangwasit 180911-13
229. 116087 Impatiens sp. K. Wangwasit 180913-21
230. 116142 Impatiens sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6794
231. 117440 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1532
232. 117225 Impatiens sp. N. Muangyen 2492
233. 117227 Impatiens sp. N. Muangyen 2494
234. 117230 Impatiens sp. N. Muangyen 2497
235. 117276 Impatiens sp. N. Muangyen 2543
236. 117285 Impatiens sp. N. Muangyen 2552
237. 117478 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1570
238. 117504 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1596
239. 117518 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1610
240. 117583 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1675
241. 117763 Impatiens sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-133
242. 118934 Impatiens sp. K. Inthamma 521
243. 118966 Impatiens sp. K. Inthamma 553
244. 121340 Impatiens sp. N. Boonruang 0401
245. 120709 Impatiens sp. N. Muangyen 2691
246. 121754 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1814
247. 123863 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-400
248. 125388 Impatiens sp. W. Pongamornkul 7131
249. 125389 Impatiens sp. W. Pongamornkul 7132
250. 126809 Impatiens sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4050
251. 127527 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 2027
252. 128313 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2114
253. 128346 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2147
254. 128348 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2149
255. 128422 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2223

ปิด

QR code