ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 22261
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strobilanthes imbricata Nees
Family name

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Glamwaewwong 53
Collected date

วันที่เก็บ

19 Nov 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Deng Yunfei
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb up to 1.5 m high. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1320
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

13    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 15966 Strobilanthes imbricata Nees P. Suksathan & David J. Middleton 1879
2. 18975 Strobilanthes imbricata Nees W. Nanakorn et al. 18975
3. 21473 Strobilanthes imbricata Nees M. Norsaengsri 1718
4. 22216 Strobilanthes imbricata Nees P. Srisanga 2276
5. 23650 Strobilanthes imbricata Nees P. Srisanga 2659
6. 36367 Strobilanthes imbricata Nees P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3010
7. 36448 Strobilanthes imbricata Nees P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3092
8. 40414 Strobilanthes imbricata Nees C. Maknoi 2785
9. 45046 Strobilanthes imbricata Nees M. Tanaros 448
10. 45229 Strobilanthes imbricata Nees D. Khrueasan MS844
11. 76422 Strobilanthes imbricata Nees Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094374
12. 101737 Strobilanthes imbricata Nees P. Panyadee & W. Pongamornkul 020
13. 126031 Strobilanthes imbricata Nees J. Murata, Y. Tateishi, T. Sugawara, H. Nagamasu, Soe Pe, Win Twat 321

ปิด

QR code