ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 22183
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mycetia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Rubiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga 2243
Collected date

วันที่เก็บ

13 Nov 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Lower montane forest. Undershrub 2 m high. Mature fruit white. Seed black.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

98    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 9244 Mycetia sp. W. Nanakorn et al. 9244
2. 9261 Mycetia sp. P. Thongson 63
3. 10980 Mycetia sp. Serm 60
4. 11349 Mycetia sp. W. Pongamornkul 126
5. 18784 Mycetia sp. W. Nanakorn 636
6. 19383 Mycetia sp. C. Glamwaewwong 14
7. 20415 Mycetia sp. P. Thongson 160
8. 20420 Mycetia sp. P. Thongson 165
9. 22167 Mycetia sp. P. Srisanga 2227
10. 22187 Mycetia sp. P. Srisanga 2247
11. 22610 Mycetia sp. S. Watthana 1716
12. 29720 Mycetia sp. C. Maknoi 999
13. 29743 Mycetia sp. C. Maknoi 1064
14. 35860 Mycetia sp. C. Maknoi 1792
15. 38909 Mycetia sp. C. Maknoi 2579
16. 38910 Mycetia sp. C. Maknoi 2580
17. 42465 Mycetia sp. Wang Hong 8294
18. 43028 Mycetia sp. Zhou-Shishun 3274
19. 45671 Mycetia sp. D. Khrueasan MS 316
20. 47962 Mycetia sp. M. Norsaengsri 7130
21. 52925 Mycetia sp. Yin-Jiangtao 1390
22. 61193 Mycetia sp. Ling Shein Mang 88002
23. 61589 Mycetia sp. Ling Shein Mang 87224
24. 65009 Mycetia sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang, Ota Sida, Udone Souvannakhoummane, Kittisak Phoutthavong OS 6238
25. 65242 Mycetia sp. Varalee Viraporn 43
26. 66572 Mycetia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2832
27. 68811 Mycetia sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89637
28. 72937 Mycetia sp. M. Norsaengsri 10718
29. 71570 Mycetia sp. W. La-ongsri, W. Kuttiyot 1107
30. 73481 Mycetia sp. C. Lakoet 641
31. 73490 Mycetia sp. C. Lakoet 650
32. 73814 Mycetia sp. P. Phaosrichai 55
33. 74861 Mycetia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 10843
34. 75131 Mycetia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2321
35. 75642 Mycetia sp. W. Tanming 530
36. 76382 Mycetia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Mang, Law Shine 94297
37. 77547 Mycetia sp. M. Norsaengsri 10927
38. 81829 Mycetia sp. M. Norsaengsri 11863
39. 81875 Mycetia sp. M. Norsaengsri 11909
40. 85455 Mycetia sp. C. Maknoi 8154
41. 85822 Mycetia sp. M. Norsaengsri 12475
42. 85833 Mycetia sp. M. Norsaengsri 12486
43. 88303 Mycetia sp. W. Pongamornkul 5309
44. 88323 Mycetia sp. N. Muangyen 175
45. 88500 Mycetia sp. N. Muangyen 352
46. 89173 Mycetia sp. N. Muangyen 764
47. 90469 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 391
48. 90474 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 396
49. 90576 Mycetia sp. N. Muangyen 839
50. 90650 Mycetia sp. N. Muangyen 912
51. 90788 Mycetia sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3396
52. 91082 Mycetia sp. N. Muangyen 1092
53. 91870 Mycetia sp. N. Muangyen 1238
54. 91891 Mycetia sp. N. Muangyen 1259
55. 92645 Mycetia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 36
56. 94485 Mycetia sp. N. Muangyen 1612
57. 95114 Mycetia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 153
58. 97392 Mycetia sp. QBG. Staff s.n.
59. 98264 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 144
60. 101080 Mycetia sp. W. Pongamornkul 6101
61. 104474 Mycetia sp. T. Khambai 497
62. 105120 Mycetia sp. C. Maknoi 6310
63. 113224 Mycetia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak, S. Wongwan 3918
64. 113444 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 145
65. 113585 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 286
66. 113587 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 288
67. 113604 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 305
68. 113625 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 326
69. 113969 Mycetia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 219
70. 113974 Mycetia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 224
71. 113989 Mycetia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 239
72. 114007 Mycetia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 257
73. 116950 Mycetia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 142
74. 116823 Mycetia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 15
75. 116825 Mycetia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 17
76. 116828 Mycetia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 20
77. 116921 Mycetia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 113
78. 120588 Mycetia sp. N. Muangyen 2354
79. 120719 Mycetia sp. N. Muangyen 2701
80. 122672 Mycetia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 142
81. 122722 Mycetia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 192
82. 122741 Mycetia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 211
83. 122799 Mycetia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 269
84. 123377 Mycetia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 371
85. 123393 Mycetia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 387
86. 123639 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 176
87. 123740 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 277
88. 123831 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 368
89. 131500 Mycetia sp. Chusie Trisonthi BD 82 (1)
90. 134560 Mycetia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3195
91. 136413 Mycetia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3438
92. 136418 Mycetia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3443
93. 136498 Mycetia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3523
94. 138955 Mycetia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3834
95. 138996 Mycetia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3875
96. 139681 Mycetia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3923
97. 139734 Mycetia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3976
98. 142068 Mycetia sp. W. Pongamornkul 8568

ปิด

QR code