ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 22769
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Flemingia stricta Roxb. ex W.T.Aiton
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Glamwaewwong 130
Collected date

วันที่เก็บ

13 Oct 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

30    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1668 Flemingia stricta Roxb. ex W.T.Aiton W. Nanakorn et al. 1668
2. 5592 Flemingia stricta Roxb. ex W.T.Aiton W. Nanakorn et al. 5592
3. 31635 Flemingia stricta Roxb. ex W.T.Aiton W. Pongamornkul 1958
4. 33031 Flemingia stricta Roxb. ex W.T.Aiton Warintorn K. 07-015
5. 42218 Flemingia stricta Roxb. ex W.T.Aiton Zhou Shi-shun 3761
6. 45019 Flemingia stricta Roxb. ex W.T.Aiton B. Boonsaeng s.n.
7. 45808 Flemingia stricta Roxb. ex W.T.Aiton C. Maknoi 3624
8. 62885 Flemingia stricta Roxb. ex W.T.Aiton C. Lakoet 221
9. 65274 Flemingia stricta Roxb. ex W.T.Aiton K. Srithi 74
10. 65446 Flemingia stricta Roxb. ex W.T.Aiton W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2659
11. 69059 Flemingia stricta Roxb. ex W.T.Aiton Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 681
12. 73599 Flemingia stricta Roxb. ex W.T.Aiton W. Pongamornkul 04009
13. 80890 Flemingia stricta Roxb. ex W.T.Aiton K. Phoutthavong et al. 598
14. 81815 Flemingia stricta Roxb. ex W.T.Aiton M. Norsaengsri 11849
15. 81756 Flemingia stricta Roxb. ex W.T.Aiton M. Norsaengsri 11791
16. 81969 Flemingia stricta Roxb. ex W.T.Aiton M. Norsaengsri 12002
17. 82791 Flemingia stricta Roxb. ex W.T.Aiton C. Maknoi 7692
18. 87229 Flemingia stricta Roxb. ex W.T.Aiton C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-072
19. 94107 Flemingia stricta Roxb. ex W.T.Aiton N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe & Kyaw Kine 028920
20. 94796 Flemingia stricta Roxb. ex W.T.Aiton Chusie & K. Srithi PK179
21. 95820 Flemingia stricta Roxb. ex W.T.Aiton N. Muangyen 1776
22. 95830 Flemingia stricta Roxb. ex W.T.Aiton N. Muangyen 1786
23. 102398 Flemingia stricta Roxb. ex W.T.Aiton V. Nguanchoo 635
24. 102509 Flemingia stricta Roxb. ex W.T.Aiton V. Nguanchoo 758
25. 116747 Flemingia stricta Roxb. ex W.T.Aiton W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-370
26. 116469 Flemingia stricta Roxb. ex W.T.Aiton W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-093
27. 116480 Flemingia stricta Roxb. ex W.T.Aiton W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-104
28. 116693 Flemingia stricta Roxb. ex W.T.Aiton W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-316
29. 116515 Flemingia stricta Roxb. ex W.T.Aiton W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-139
30. 116682 Flemingia stricta Roxb. ex W.T.Aiton W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-305

ปิด

QR code