ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 22812
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gynura sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Asteraceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 901
Collected date

วันที่เก็บ

10 Oct 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 30 cm high. Flower yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

700
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

43    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 12305 Gynura sp. W. Pongamornkul 360
2. 13096 Gynura sp. P. Srisanga 492
3. 15055 Gynura sp. P. Suksathan 1770
4. 22873 Gynura sp. C. Glamwaewwong 181
5. 21075 Gynura sp. M. Norsaengsri 1648
6. 23779 Gynura sp. P. Srisanga 2700
7. 23781 Gynura sp. P. Srisanga 2702
8. 25999 Gynura sp. P. Suksathan 3655
9. 29821 Gynura sp. C. Maknoi 1413
10. 30261 Gynura sp. S. Watthana 2332
11. 30407 Gynura sp. W. Pongamornkul 1915
12. 31932 Gynura sp. C. Maknoi 1376
13. 33306 Gynura sp. Jatupol K. 07 87
14. 33308 Gynura sp. Jatupol K. 07 89
15. 34058 Gynura sp. W. Pongamornkul 1983
16. 49234 Gynura sp. Tatemi Shimizu, Fumihiro Konta, Tem Smitinand, Thawatchai Wongprasert, Bunnak Sangkhachand T 29096
17. 49235 Gynura sp. Tatemi Shimizu, Fumihiro Konta, Tem Smitinand, Thawatchai Wongprasert, Bunnak Sangkhachand T 28941
18. 51179 Gynura sp. W. Pongamornkul 2785
19. 56091 Gynura sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8957
20. 59310 Gynura sp. Li-Jianwu 266
21. 63572 Gynura sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6646
22. 65965 Gynura sp. K. Srithi 719
23. 65967 Gynura sp. K. Srithi 718
24. 82936 Gynura sp. M. Norsaengsri 12320
25. 89407 Gynura sp. W. Pongamornkul 5507
26. 90928 Gynura sp. David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee, Pramote Triboun 5900
27. 96617 Gynura sp. C. Glamwaewwong 60 133
28. 98270 Gynura sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 150
29. 98474 Gynura sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 354
30. 102744 Gynura sp. V. Nguanchoo 1046
31. 104739 Gynura sp. C. Maknoi 5614
32. 105476 Gynura sp. C. Maknoi 6819
33. 106344 Gynura sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 799
34. 110142 Gynura sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1015
35. 111885 Gynura sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 306
36. 122838 Gynura sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 308
37. 124646 Gynura sp. N. Muangyen 3223
38. 129638 Gynura sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4496
39. 130166 Gynura sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2342
40. 133605 Gynura sp. Natdanai Pan-in V 390
41. 138704 Gynura sp. Natdanai Pan-in 579
42. 141125 Gynura sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3138
43. 139240 Gynura sp. Natdanai Pan-in 597

ปิด

QR code