ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 2315
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Oplismenus compositus (L.) P.Beauv.
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri s.n.
Collected date

วันที่เก็บ

27 Feb 1994
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shady grass in dipterocarp forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

94    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2285 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri s.n.
2. 2374 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. W. Nanakorn et al. 2374
3. 2398 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. W. Nanakorn et al. 2398
4. 2400 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri s.n.
5. 2440 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. W. Nanakorn et al. 2440
6. 2442 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. W. Nanakorn et al. 2442
7. 2652 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. W. Nanakorn et al. 2652
8. 2716 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 823
9. 4731 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. W. Nanakorn et al. 4731
10. 5089 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 757
11. 5113 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 532
12. 5613 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. W. Nanakorn et al. 5613
13. 6362 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. W. Nanakorn et al. 6362
14. 6785 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. W. Nanakorn et al. 6785
15. 8257 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. W. Nanakorn et al. 8257
16. 10676 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. W. Nanakorn et al. 10676
17. 17356 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 908
18. 18352 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. S. Watthana 863
19. 18368 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 563
20. 18374 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 605
21. 18385 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 649
22. 18750 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. P. Srisanga 1908
23. 21665 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. S. Watthana 1457
24. 22025 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 1780
25. 22027 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 1782
26. 22171 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. P. Srisanga 2231
27. 22309 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 1879
28. 22349 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 1919
29. 23791 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. P. Srisanga 2712
30. 24329 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. S. Laegaard with M. Norsaengsri 21645A
31. 24453 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. S. Laegaard 21782
32. 32369 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. J.F. Maxwell 06-681
33. 35442 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8263
34. 36473 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. P. Srisanga with W. Nanakorn, P. Suksathan, P. Panyachan 3117
35. 38742 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. S. Watthana 2972
36. 39273 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 4360
37. 39320 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 4407
38. 39508 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 4592
39. 39532 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 4621
40. 39533 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 4622
41. 39540 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 4629
42. 39556 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 4645
43. 41322 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. V.D. Buchkin, N.A. Bokal, A.V. Bykov, V.A. Khrisanova 169
44. 41857 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 180
45. 42412 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 99
46. 42747 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6212
47. 46718 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2894
48. 48106 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 4782
49. 48525 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri & N. Tathana 7276
50. 50147 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38383
51. 51382 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri & N. Tathana 7452
52. 52249 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. W. La-ongsri & N. Romkham 1491
53. 55443 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri & N. Tathana 8431
54. 56822 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2012
55. 57722 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. N. Tathana 07
56. 58155 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri & N. Tathana 8688
57. 58280 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 8825
58. 60687 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. Ling Shein Man 087876
59. 61130 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086526
60. 61215 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. Ling Shein Man 087975
61. 61675 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086867
62. 62150 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2294
63. 63640 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2490
64. 63661 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2469
65. 63754 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2106
66. 63804 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2173
67. 64231 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. Pooma, R.; Pattharahirantricin, N.; Sirimongkol, S.; Supachok, P. 7603
68. 65531 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2233
69. 65533 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2235
70. 65545 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2257
71. 65555 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2339
72. 65556 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2426
73. 65562 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2528
74. 65564 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2521
75. 67383 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2284
76. 67389 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2198
77. 67426 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2050
78. 67482 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2080
79. 67495 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2068
80. 70321 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2144
81. 72979 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 10760
82. 77606 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 11534
83. 80356 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-171
84. 81820 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 11854
85. 82614 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 090501
86. 82615 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 090575
87. 82616 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 090596
88. 82617 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hung Maung, Ling Shing Maung & Cho Cho Win 025573
89. 92396 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3869
90. 103760 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. Tandang, D.N., Souladeth, P., Lim, R. & Lanmisay, P. 03
91. 103898 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. S. Kamonnate 695
92. 104165 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. S. Kamonnate 772
93. 131352 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. Kamonnate Srithi 646
94. 140699 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe - 101511

ปิด

QR code