ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 23237
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mussaenda sanderiana Ridl.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Glamwaewwong 258
Collected date

วันที่เก็บ

8 Jul 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Bushy lianas, by edge of hill evergreen forest. Flower yellow, floral bracts white, persistent.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

800
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

39    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 231 Mussaenda sanderiana Ridl. W. Nanakorn et al. 231
2. 345 Mussaenda sanderiana Ridl. W. Nanakorn et al. 345
3. 783 Mussaenda sanderiana Ridl. W. Nanakorn et al. 783
4. 3811 Mussaenda sanderiana Ridl. W. Nanakorn et al. 3811
5. 3901 Mussaenda sanderiana Ridl. W. Nanakorn et al. 3901
6. 14232 Mussaenda sanderiana Ridl. Morakot 023
7. 17534 Mussaenda sanderiana Ridl. W. Boonchai 34
8. 32211 Mussaenda sanderiana Ridl. J.F. Maxwell 06-111
9. 44869 Mussaenda sanderiana Ridl. Piyawan Winichainan HN1221
10. 47272 Mussaenda sanderiana Ridl. Chusie KY255
11. 57898 Mussaenda sanderiana Ridl. T. Phoonlap 23
12. 65902 Mussaenda sanderiana Ridl. K. Srithi 423
13. 71962 Mussaenda sanderiana Ridl. Ratchuporn Spanuchat s.n.
14. 76656 Mussaenda sanderiana Ridl. Kinah DK. 1
15. 79295 Mussaenda sanderiana Ridl. K. Sudjit, K. Inpia & O. Thianpom 12
16. 81412 Mussaenda sanderiana Ridl. M. Norsaengsri 12207
17. 81754 Mussaenda sanderiana Ridl. M. Norsaengsri 11789
18. 81868 Mussaenda sanderiana Ridl. M. Norsaengsri 11902
19. 82042 Mussaenda sanderiana Ridl. M. Norsaengsri 12075
20. 92624 Mussaenda sanderiana Ridl. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-015
21. 101286 Mussaenda sanderiana Ridl. N. Muangyen AKN 038
22. 102511 Mussaenda sanderiana Ridl. V. Nguanchoo 760
23. 106169 Mussaenda sanderiana Ridl. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 643
24. 109803 Mussaenda sanderiana Ridl. TLBG 158
25. 110490 Mussaenda sanderiana Ridl. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5606
26. 114191 Mussaenda sanderiana Ridl. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-007
27. 114290 Mussaenda sanderiana Ridl. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4492
28. 115542 Mussaenda sanderiana Ridl. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1434
29. 116332 Mussaenda sanderiana Ridl. N. Boonruang 0010
30. 116736 Mussaenda sanderiana Ridl. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-359
31. 116767 Mussaenda sanderiana Ridl. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-390
32. 117370 Mussaenda sanderiana Ridl. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 956
33. 117747 Mussaenda sanderiana Ridl. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-117
34. 117959 Mussaenda sanderiana Ridl. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-329
35. 119059 Mussaenda sanderiana Ridl. N. Boonruang 0167
36. 122666 Mussaenda sanderiana Ridl. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-136
37. 122819 Mussaenda sanderiana Ridl. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-289
38. 122892 Mussaenda sanderiana Ridl. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-362
39. 127397 Mussaenda sanderiana Ridl. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5905

ปิด

QR code