ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 23106
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phrynium sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Marantaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Suksathan 3401
Collected date

วันที่เก็บ

17 Mar 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 15.-3 m by stream in hill evergreen forest, flower yellowish, bracts dark red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1100
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

31    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 20045 Phrynium sp. C. Maknoi 94
2. 22977 Phrynium sp. P. Suksathan 3298
3. 23036 Phrynium sp. P. Suksathan 3357
4. 25672 Phrynium sp. C. Maknoi 209
5. 27710 Phrynium sp. C. Maknoi 896
6. 27735 Phrynium sp. C. Maknoi 921
7. 27778 Phrynium sp. C. Maknoi 495
8. 30419 Phrynium sp. W. Pongamornkul 1927
9. 36572 Phrynium sp. C. Maknoi 1892
10. 51067 Phrynium sp. W. Pongamornkul 2673
11. 80027 Phrynium sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97969
12. 85333 Phrynium sp. C. Maknoi 7981
13. 89275 Phrynium sp. C. Maknoi 8123
14. 91898 Phrynium sp. N. Muangyen 1266
15. 93385 Phrynium sp. Aomtip petbanna 16
16. 93523 Phrynium sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5399
17. 95745 Phrynium sp. W. Pongamornkul 6029
18. 101085 Phrynium sp. W. Pongamornkul 6106
19. 104792 Phrynium sp. C. Maknoi 5668
20. 105169 Phrynium sp. C. Maknoi 6405
21. 112637 Phrynium sp. N. Muangyen 2124
22. 113438 Phrynium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 139
23. 113874 Phrynium sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 124
24. 113521 Phrynium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 222
25. 113522 Phrynium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 223
26. 113795 Phrynium sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 45
27. 113909 Phrynium sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 159
28. 116801 Phrynium sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 424
29. 120594 Phrynium sp. N. Muangyen 2360
30. 139051 Phrynium sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 360
31. 141045 Phrynium sp. W. Pongamornkul 8210

ปิด

QR code