ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 23532
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nymphaea nouchali Burm.f.
Family name

ชื่อวงศ์

NYMPHAEACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri 254
Collected date

วันที่เก็บ

1 Nov 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Sepal 4 green with purple dots outside. Petal 11 white with purple at apex.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Maha Sarakham, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

124
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Alcohol
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

41    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 16749 Nymphaea nouchali Burm.f. S. Sasrirat 198
2. 22372 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 211
3. 22374 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 213
4. 22378 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 217
5. 22379 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 218
6. 22380 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 219
7. 22911 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 223
8. 22915 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 227
9. 22921 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 233
10. 22927 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 239
11. 22929 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 241
12. 22933 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 245
13. 23537 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 259
14. 23545 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 267
15. 23552 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 274
16. 23688 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 281
17. 23963 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 293
18. 23965 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 295
19. 23972 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 302
20. 24157 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 304
21. 24160 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 307
22. 24164 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 311
23. 24267 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 320
24. 24274 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 327
25. 24574 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 330
26. 25346 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 372
27. 25347 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 373
28. 25430 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 360
29. 27377 Nymphaea nouchali Burm.f. P. Kumphet sn. 61
30. 34768 Nymphaea nouchali Burm.f. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3136
31. 39140 Nymphaea nouchali Burm.f. M. Norsaengsri 4220
32. 39218 Nymphaea nouchali Burm.f. M. Norsaengsri 4305
33. 39219 Nymphaea nouchali Burm.f. M. Norsaengsri 4306
34. 39909 Nymphaea nouchali Burm.f. M. Norsaengsri 5016
35. 40158 Nymphaea nouchali Burm.f. M. Norsaengsri 5263
36. 41399 Nymphaea nouchali Burm.f. M. Norsaengsri 4079
37. 47419 Nymphaea nouchali Burm.f. S. Sawangsawat & W. Boonchai 6
38. 57555 Nymphaea nouchali Burm.f. Maso Laseh 19
39. 62215 Nymphaea nouchali Burm.f. W. Boonprakop 0476
40. 81453 Nymphaea nouchali Burm.f. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11699
41. 94708 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot & S. Satatha 5053

ปิด

QR code