ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 23535
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nymphaea rubra Roxb. ex Andr.
Family name

ชื่อวงศ์

NYMPHAEACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri 257
Collected date

วันที่เก็บ

1 Nov 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Sepal 4. Petal 21 red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sakon Nakhon, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

299
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Carpological Alcohol
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

30    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 22375 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 214
2. 22913 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 225
3. 22922 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 234
4. 23215 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 250
5. 23529 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 251
6. 23530 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 252
7. 23539 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 261
8. 23544 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 266
9. 23546 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 268
10. 23549 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 271
11. 23685 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 278
12. 23721 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 286
13. 23958 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 288
14. 23959 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 289
15. 23968 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 298
16. 24159 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 306
17. 24265 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 318
18. 24270 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 323
19. 24573 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 329
20. 24576 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 332
21. 24582 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 338
22. 25489 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 344
23. 25491 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 346
24. 25492 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 347
25. 25497 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 352
26. 34748 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3115
27. 34764 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3131
28. 39222 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. M. Norsaengsri 4309
29. 62178 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. Boonprakop 0439
30. 118512 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. K. Kertsawang 3818

ปิด

QR code