ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 23672
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Melochia corchorifolia L.
Family name

ชื่อวงศ์

STERCULIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Kertsawang 80
Collected date

วันที่เก็บ

8 Oct 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Inflorescence densely clustered, terminal or axillary. Flower pinkish. Petals 5. Fruit dehiscing along ridges. Seed one in each locule.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Rayong, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

14    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7736 Melochia corchorifolia L. W. Nanakorn et al. 7736
2. 15752 Melochia corchorifolia L. M. Norsaengsri 15752
3. 26283 Melochia corchorifolia L. M. Takahashi 611028
4. 26566 Melochia corchorifolia L. M. Takahashi FOK-611028
5. 32633 Melochia corchorifolia L. S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-069249
6. 33606 Melochia corchorifolia L. Y. Aoki FOK-612548
7. 57415 Melochia corchorifolia L. MBK. Staff M94-220
8. 76890 Melochia corchorifolia L. W. Tanming 664
9. 82180 Melochia corchorifolia L. C. Maknoi 7772
10. 87849 Melochia corchorifolia L. R. Suksathan 2016111-01
11. 93708 Melochia corchorifolia L. K. Kertsawang 3627
12. 95407 Melochia corchorifolia L. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Phanyachan P. Tatiya 5069
13. 95433 Melochia corchorifolia L. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Phanyachan P. Tatiya 5095
14. 96448 Melochia corchorifolia L. Mahasarakham University 131

ปิด

QR code