ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 23781
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gynura sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga 2702
Collected date

วันที่เก็บ

23 Jan 2003
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Trilling herb. Stem purplish. Flower yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1500
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

43    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1840 Gynura sp. W. Nanakorn et al. 1840
2. 11436 Gynura sp. W. Pongamornkul 160
3. 12305 Gynura sp. W. Pongamornkul 360
4. 13096 Gynura sp. P. Srisanga 492
5. 13618 Gynura sp. P. Suksathan 1384
6. 15055 Gynura sp. P. Suksathan 1770
7. 17355 Gynura sp. M. Norsaengsri 907
8. 19788 Gynura sp. W. La-ongsri 150
9. 21075 Gynura sp. M. Norsaengsri 1648
10. 21370 Gynura sp. S. Watthana 1377
11. 23779 Gynura sp. P. Srisanga 2700
12. 25999 Gynura sp. P. Suksathan 3655
13. 29821 Gynura sp. C. Maknoi 1413
14. 30261 Gynura sp. S. Watthana 2332
15. 30407 Gynura sp. W. Pongamornkul 1915
16. 31932 Gynura sp. C. Maknoi 1376
17. 33306 Gynura sp. Jatupol K. 07-087
18. 33307 Gynura sp. Jatupol K. 07-088
19. 33308 Gynura sp. Jatupol K. 07-089
20. 34058 Gynura sp. W. Pongamornkul 1983
21. 45045 Gynura sp. M. Tanaros 447
22. 51179 Gynura sp. W. Pongamornkul 2785
23. 56091 Gynura sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8957
24. 63572 Gynura sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6646
25. 65965 Gynura sp. K. Srithi 719
26. 65967 Gynura sp. K. Srithi 718
27. 65969 Gynura sp. K. Srithi 355
28. 82936 Gynura sp. M. Norsaengsri 12320
29. 85665 Gynura sp. W. Pongamornkul 5006
30. 89405 Gynura sp. W. Pongamornkul 5505
31. 89407 Gynura sp. W. Pongamornkul 5507
32. 90928 Gynura sp. David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee & Pramote Triboun 5900
33. 91935 Gynura sp. N. Muangyen 1303
34. 98270 Gynura sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-150
35. 98474 Gynura sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-354
36. 102744 Gynura sp. V. Nguanchoo 1046
37. 105826 Gynura sp. Chusie Trisonthi & Kamonnate Srithi TVK043
38. 106344 Gynura sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 799
39. 110142 Gynura sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1015
40. 111885 Gynura sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-306
41. 122838 Gynura sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-308
42. 124646 Gynura sp. N. Muangyen 3223
43. 129638 Gynura sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4496

ปิด

QR code