ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 23896
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Knema sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MYRISTICACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 23896
Collected date

วันที่เก็บ

15 Mar 2003
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 20 m high. Fruit brown.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

38    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3845 Knema sp. W. Nanakorn et al. 3845
2. 6754 Knema sp. W. Nanakorn et al. 6754
3. 8561 Knema sp. W. Nanakorn et al. 8561
4. 8603 Knema sp. W. Nanakorn et al. 55
5. 13934 Knema sp. P. Suksathan 1633
6. 13944 Knema sp. P. Srisanga & S. Watthana 610
7. 19355 Knema sp. M. Norsaengsri 1334
8. 19746 Knema sp. W. La-ongsri 108
9. 20295 Knema sp. M. Norsaengsri 1354
10. 20313 Knema sp. M. Norsaengsri 1372
11. 34744 Knema sp. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3506
12. 38420 Knema sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2192
13. 47379 Knema sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 32
14. 47803 Knema sp. S. Sawangsawat 142
15. 48285 Knema sp. M. Norsaengsri 6529
16. 48319 Knema sp. M. Norsaengsri 6564
17. 48832 Knema sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-30802
18. 51545 Knema sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1218
19. 54876 Knema sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
20. 54877 Knema sp. P. Chantaranothai et al. 1644
21. 56391 Knema sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9028
22. 56929 Knema sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9239
23. 65186 Knema sp. K. Srithi 711
24. 65689 Knema sp. M. Norsaengsri 10179
25. 68518 Knema sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2881
26. 73181 Knema sp. M. Norsaengsri 11352
27. 74766 Knema sp. W. Pongamornkul 04240
28. 77867 Knema sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam & S. Sangvirotjanapat L1-81
29. 79021 Knema sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-217
30. 80837 Knema sp. K. Phoutthavong et al. 619
31. 88931 Knema sp. C. Maknoi 8532
32. 88935 Knema sp. C. Maknoi 8536
33. 101134 Knema sp. W. Pongamornkul 6155
34. 114304 Knema sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4506
35. 117074 Knema sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-267
36. 122059 Knema sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1393
37. 132730 Knema sp. A. Nuammee 608
38. 137409 Knema sp. K. Kertsawang 2663

ปิด

QR code