ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 24197
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Yap bai yao
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Glamwaewwong 718
Collected date

วันที่เก็บ

18 Sep 2003
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree up to 10 m high. Flower 8-10 mm, pale yellow. Scatter by edge of deciduous forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

700
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

45    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 40 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 040
2. 1000 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 1000
3. 1853 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 1853
4. 4294 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 4294
5. 4295 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 4295
6. 5655 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 5655
7. 7081 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 7081
8. 7395 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 7395
9. 8165 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 8165
10. 9449 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 9449
11. 9629 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 9629
12. 9838 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 9838
13. 9860 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib S. Watthana, S. Siriphum 020
14. 11706 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib W. Pongamornkul 254
15. 12941 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib Prachit et al. 8
16. 18317 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib M. Norsaengsri 1090
17. 19130 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 19130
18. 25843 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib Bot. KU 2006.40
19. 32207 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib J.F. Maxwell 06-107
20. 35995 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib Jatupol K. 08-336
21. 38430 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib C. Maknoi & P. Srisanga 2202
22. 38810 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib C. Maknoi 2480
23. 39103 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib Jatupol K. 08-452
24. 40299 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib C. Maknoi 2671
25. 48498 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38703
26. 48598 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib M. Norsaengsri 7349
27. 48987 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib M. Tagawa, K. Iwatsuki, H. Koyama, N. Fukuoka, A. Nalamphoon & A. Chintayungkun T-9149
28. 48988 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib N. Fukuoka, M. Hutoh & D. Chaiglom T- 11182
29. 49149 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib K. Iwatsuki, H. Koyama & N. Fukuoka T-9461
30. 59531 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib Romklao Botanical Garden 0137/2553
31. 59696 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib T. Khambai 107
32. 67911 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib M. Norsaengsri 10591
33. 68648 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3012
34. 68075 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib P. Thongson & W. Boonprakop 0343
35. 68276 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib C. Maknoi 4380
36. 72912 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib M. Norsaengsri 10693
37. 73347 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib C. Lakoet 0505
38. 79161 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-356
39. 86710 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib W. Tanming 1005
40. 91934 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib N. Muangyen 1302
41. 94675 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4044
42. 96139 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4324
43. 104408 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib T. Khambai 431
44. 104409 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib T. Khambai 432
45. 104410 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib T. Khambai 433

ปิด

QR code