ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 24163
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nelumbo nucifera Gaertn.
Family name

ชื่อวงศ์

NELUMBONACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri 310
Collected date

วันที่เก็บ

24 Jul 2003
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Flower pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chai Nat, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Alcohol
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

60    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1039 Nelumbo nucifera Gaertn. W. Nanakorn et al. 1039
2. 1056 Nelumbo nucifera Gaertn. W. Nanakorn et al. 1056
3. 15754 Nelumbo nucifera Gaertn. M. Norsaengsri 866
4. 20266 Nelumbo nucifera Gaertn. M. Norsaengsri 1325
5. 22909 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 221
6. 22912 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 224
7. 22916 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 228
8. 22917 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 229
9. 22919 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 231
10. 22926 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 238
11. 22932 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 244
12. 23967 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 297
13. 23969 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 299
14. 23970 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 300
15. 23389 Nelumbo nucifera Gaertn. K. Kertsawang 35
16. 23536 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 258
17. 23538 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 260
18. 23540 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 262
19. 23541 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 263
20. 23547 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 269
21. 23548 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 270
22. 23550 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 272
23. 23684 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 277
24. 23692 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 285
25. 23722 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 287
26. 23960 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 290
27. 23961 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 291
28. 24158 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 305
29. 24161 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 308
30. 24162 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 309
31. 24262 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 315
32. 24263 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 316
33. 24264 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 317
34. 24266 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 319
35. 24268 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 321
36. 24273 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 326
37. 24577 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 333
38. 24578 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 334
39. 24579 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 335
40. 24580 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 336
41. 24694 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 339
42. 25343 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 369
43. 25344 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 370
44. 25486 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 341
45. 25487 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 342
46. 25488 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 343
47. 25494 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 349
48. 25496 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 351
49. 28845 Nelumbo nucifera Gaertn. W. Nanakorn et al. 28845
50. 39911 Nelumbo nucifera Gaertn. M. Norsaengsri 5018
51. 40157 Nelumbo nucifera Gaertn. M. Norsaengsri 5262
52. 40162 Nelumbo nucifera Gaertn. M. Norsaengsri 5267
53. 40218 Nelumbo nucifera Gaertn. M. Norsaengsri 5408
54. 40249 Nelumbo nucifera Gaertn. M. Norsaengsri 5438
55. 57930 Nelumbo nucifera Gaertn. M. Norsaengsri 4224
56. 62179 Nelumbo nucifera Gaertn. W. Boonprakop 0440
57. 81451 Nelumbo nucifera Gaertn. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11697
58. 83312 Nelumbo nucifera Gaertn. C. Maknoi 7829
59. 130723 Nelumbo nucifera Gaertn. S. Charoensin 2
60. 131961 Nelumbo nucifera Gaertn. W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 150

ปิด

QR code