ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 24267
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nymphaea nouchali Burm.f.
Family name

ชื่อวงศ์

NYMPHAEACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri 320
Collected date

วันที่เก็บ

13 Nov 2003
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Buriram, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

156
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Alcohol
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

45    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 16749 Nymphaea nouchali Burm.f. S. Sasrirat 198
2. 19346 Nymphaea nouchali Burm.f. M. Norsaengsri 1225
3. 22372 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 211
4. 22374 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 213
5. 22378 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 217
6. 22379 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 218
7. 22380 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 219
8. 22911 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 223
9. 22915 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 227
10. 22921 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 233
11. 22927 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 239
12. 22929 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 241
13. 22933 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 245
14. 23688 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 281
15. 24157 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 304
16. 24160 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 307
17. 23532 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 254
18. 23537 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 259
19. 23545 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 267
20. 23552 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 274
21. 23963 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 293
22. 23965 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 295
23. 23972 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 302
24. 24164 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 311
25. 24274 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 327
26. 24574 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 330
27. 25430 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 360
28. 25346 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 372
29. 25347 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri 373
30. 27377 Nymphaea nouchali Burm.f. P. Kumphet sn. 61
31. 34768 Nymphaea nouchali Burm.f. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3136
32. 39140 Nymphaea nouchali Burm.f. M. Norsaengsri 4220
33. 39218 Nymphaea nouchali Burm.f. M. Norsaengsri 4305
34. 39219 Nymphaea nouchali Burm.f. M. Norsaengsri 4306
35. 39909 Nymphaea nouchali Burm.f. M. Norsaengsri 5016
36. 40158 Nymphaea nouchali Burm.f. M. Norsaengsri 5263
37. 41399 Nymphaea nouchali Burm.f. M. Norsaengsri 4079
38. 47419 Nymphaea nouchali Burm.f. S. Sawangsawat & W. Boonchai 6
39. 57555 Nymphaea nouchali Burm.f. Maso Laseh 19
40. 62215 Nymphaea nouchali Burm.f. W. Boonprakop 0476
41. 68095 Nymphaea nouchali Burm.f. P. Thongson & W. Boonprakop 0379
42. 68096 Nymphaea nouchali Burm.f. P. Thongson & W. Boonprakop 0380
43. 81453 Nymphaea nouchali Burm.f. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11699
44. 81705 Nymphaea nouchali Burm.f. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11742.3
45. 94708 Nymphaea nouchali Burm.f. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot & S. Satatha 5053

ปิด

QR code