ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 24323
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Laegaard & M. Norsaengsri 21639
Collected date

วันที่เก็บ

27 Sep 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Monthon Norsaengsri
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

ca. 1.5 m high.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

34    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4068 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi W. Nanakorn et al. 4068
2. 11715 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi W. Nanakorn et al. 11715
3. 17370 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi M. Norsaengsri 922
4. 24260 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi W. La-ongsri & Prasong 313
5. 31637 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi W. Pongamornkul 1960
6. 31640 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi W. Pongamornkul 1963
7. 31644 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi W. Pongamornkul 1967
8. 32971 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-074315
9. 33082 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi Warintorn K. 07-066
10. 34045 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi W. Pongamornkul 1970
11. 34674 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi M. Norsaengsri 3337
12. 35115 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi W. Pongamornkul 2193
13. 35394 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8208
14. 39378 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi M. Norsaengsri 4464
15. 39379 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi M. Norsaengsri 4465
16. 40220 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi M. Norsaengsri 5410
17. 41620 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi P. Wessumritt & M. Norsaengsri 249
18. 51441 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi M. Norsaengsri & N. Tathana 7511
19. 59137 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi Yin-Jiantao, Li-Jianwu 1927
20. 65253 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi K. Srithi 161
21. 66190 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi W. Pongamornkul 3224
22. 68575 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2939
23. 72381 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095393
24. 77180 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-074315
25. 80297 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-113
26. 80492 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-307
27. 83518 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi Ubonwan Upho UBON 313
28. 84417 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi K. Kertsawang 3271
29. 87914 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi Fumihiro Konta 35511
30. 95023 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi Chusie & Khwanruethai Kamfachuea PNK040
31. 95032 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi Chusie & Khwanruethai Kamfachuea LL150
32. 95542 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi N. Muangyen 1739
33. 95693 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi Siriporn Pomnat PN084
34. 120729 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi N. Muangyen 2711

ปิด

QR code