ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 24397
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sehima nervosum (Rottl.) Stapf
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Laegaard with M. Norsaengsri 21715
Collected date

วันที่เก็บ

14 Oct 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

330
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

15    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6421 Sehima nervosum (Rottl.) Stapf W. Nanakorn et al. 6421
2. 18371 Sehima nervosum (Rottl.) Stapf M. Norsaengsri 584
3. 18410 Sehima nervosum (Rottl.) Stapf W. Nanakorn et al. 18410
4. 22020 Sehima nervosum (Rottl.) Stapf M. Norsaengsri 1775
5. 22046 Sehima nervosum (Rottl.) Stapf M. Norsaengsri 1801
6. 24346 Sehima nervosum (Rottl.) Stapf S. Laegaard with M. Norsaengsri 21661
7. 24456 Sehima nervosum (Rottl.) Stapf S. Laegaard with M. Norsaengsri 21785
8. 39344 Sehima nervosum (Rottl.) Stapf M. Norsaengsri 4430
9. 39361 Sehima nervosum (Rottl.) Stapf M. Norsaengsri 4447
10. 41598 Sehima nervosum (Rottl.) Stapf P. Wessumritt & M. Norsaengsri 222
11. 46711 Sehima nervosum (Rottl.) Stapf M. Norsaengsri 2887
12. 53674 Sehima nervosum (Rottl.) Stapf M. Norsaengsri 558
13. 64214 Sehima nervosum (Rottl.) Stapf Pooma, R.; Pattharahirantricin, N.; Sirimongkol, S.; Supachok, P. 7637
14. 73566 Sehima nervosum (Rottl.) Stapf P. Traiperm & Layton 529
15. 76899 Sehima nervosum (Rottl.) Stapf W. Tanming 673

ปิด

QR code