ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 24382
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leptochloa chinensis (L.) Nees
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Laegaard & M. Norsaengsri 21698
Collected date

วันที่เก็บ

11 Oct 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

340
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

24    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1109 Leptochloa chinensis (L.) Nees W. Nanakorn et al. 1109
2. 2160 Leptochloa chinensis (L.) Nees W. Nanakorn et al. 2160
3. 2161 Leptochloa chinensis (L.) Nees W. Nanakorn et al. 2161
4. 2192 Leptochloa chinensis (L.) Nees W. Nanakorn et al. 2192
5. 3680 Leptochloa chinensis (L.) Nees W. Nanakorn et al. 3680
6. 13789 Leptochloa chinensis (L.) Nees M. Norsaengsri 736
7. 14186 Leptochloa chinensis (L.) Nees H. Hemadhulin 68
8. 14088 Leptochloa chinensis (L.) Nees H. Hemadhulin 16
9. 23341 Leptochloa chinensis (L.) Nees C. Glamwaewwong 319
10. 24546 Leptochloa chinensis (L.) Nees S. Laegaard 21889
11. 33002 Leptochloa chinensis (L.) Nees K. Yamaoka, M. Watanabe, H. Fukuhara et al. FOK-074482
12. 41463 Leptochloa chinensis (L.) Nees P. Wessumritt & M. Norsaengsri 001
13. 41840 Leptochloa chinensis (L.) Nees P. Wessumritt & M. Norsaengsri 157
14. 46642 Leptochloa chinensis (L.) Nees M. Norsaengsri 3613
15. 47808 Leptochloa chinensis (L.) Nees S. Sawangsawat & W. Boonchai 235
16. 47812 Leptochloa chinensis (L.) Nees S. Sawangsawat 228
17. 51291 Leptochloa chinensis (L.) Nees M. Norsaengsri 2739
18. 56058 Leptochloa chinensis (L.) Nees M. Norsaengsri & N. Tathana 8837
19. 58432 Leptochloa chinensis (L.) Nees M. Norsaengsri & N. Tathana 9467
20. 58622 Leptochloa chinensis (L.) Nees M. Norsaengsri & N. Tathana 9657
21. 67267 Leptochloa chinensis (L.) Nees M. Norsaengsri 4138
22. 77449 Leptochloa chinensis (L.) Nees M. Tashiro et al. FOK-061977
23. 100698 Leptochloa chinensis (L.) Nees C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-301
24. 131328 Leptochloa chinensis (L.) Nees Kamonnate Srithi MJU-117

ปิด

QR code