ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 24516
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Isachne sp.
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Laegaard with M. Norsaengsri, P. Pornpongrungrueng & S. Khoomrathok 21858
Collected date

วันที่เก็บ

27 Oct 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Simon Laegaard
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Ubon Ratchathani, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

215
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

20    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2366 Isachne sp. W. Nanakorn et al. 2366
2. 2706 Isachne sp. W. Nanakorn et al. 2706
3. 7569 Isachne sp. W. Nanakorn et al. 7569
4. 21253 Isachne sp. M. Norsaengsri 1200
5. 22336 Isachne sp. M. Norsaengsri 1906
6. 22343 Isachne sp. M. Norsaengsri 1913
7. 21459 Isachne sp. M. Norsaengsri 1704
8. 39381 Isachne sp. M. Norsaengsri 4467
9. 42793 Isachne sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6258
10. 42837 Isachne sp. M. Norsaengsri 5686
11. 45262 Isachne sp. Pooma, R., Phuphatanaphong L., Phattarahirankanok K., Sirimongkol S., Satarak L. 6235
12. 46728 Isachne sp. M. Norsaengsri 2914
13. 64224 Isachne sp. Pooma, R.; Pattharahirantricin, N.; Sirimongkol, S.; Supachok, P. 7566
14. 65536 Isachne sp. M. Norsaengsri 2237
15. 68716 Isachne sp. M. Norsaengsri 10627
16. 77851 Isachne sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-66
17. 82625 Isachne sp. Ling Shein Man 096176
18. 82626 Isachne sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097312
19. 82627 Isachne sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097532
20. 137108 Isachne sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Yo El 103510

ปิด

QR code