ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 24611
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Olax sp.
Family name

ชื่อวงศ์

OLACACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri s.n.
Collected date

วันที่เก็บ

14 May 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climbing. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

22    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 14783 Olax sp. K. Larsen 45831
2. 34996 Olax sp. W. Pongamornkul 1800
3. 47228 Olax sp. Chusie KY453
4. 58028 Olax sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9130
5. 58075 Olax sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9827
6. 60151 Olax sp. M. Norsaengsri 5940
7. 63832 Olax sp. P. Thongson 17
8. 66418 Olax sp. W. Pongamornkul 3410
9. 67665 Olax sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 932
10. 68468 Olax sp. C. Maknoi 4571
11. 70217 Olax sp. P. Wessumrit & S. Sawangsawat 12
12. 71392 Olax sp. W. Pongamornkul 3832
13. 71393 Olax sp. W. Pongamornkul 3833
14. 83125 Olax sp. W. Pongamornkul 4660
15. 89757 Olax sp. C. Maknoi 5058
16. 101696 Olax sp. W. Pongamornkul 6237
17. 104665 Olax sp. C. Maknoi 5901
18. 113024 Olax sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6629
19. 113043 Olax sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6648
20. 113094 Olax sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6699
21. 125383 Olax sp. W. Pongamornkul 7126
22. 125633 Olax sp. N. Muangyen 3713

ปิด

QR code