ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 24694
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nelumbo nucifera Gaertn.
Family name

ชื่อวงศ์

NELUMBONACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri 339
Collected date

วันที่เก็บ

28 Jul 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Flower pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

57    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1039 Nelumbo nucifera Gaertn. W. Nanakorn et al. 1039
2. 1056 Nelumbo nucifera Gaertn. W. Nanakorn et al. 1056
3. 15754 Nelumbo nucifera Gaertn. M. Norsaengsri 866
4. 20266 Nelumbo nucifera Gaertn. M. Norsaengsri 1325
5. 22909 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 221
6. 22912 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 224
7. 22916 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 228
8. 22917 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 229
9. 22919 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 231
10. 22926 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 238
11. 22932 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 244
12. 23684 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 277
13. 23692 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 285
14. 23722 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 287
15. 24158 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 305
16. 24161 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 308
17. 24162 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 309
18. 23389 Nelumbo nucifera Gaertn. K. Kertsawang 35
19. 23536 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 258
20. 23538 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 260
21. 23540 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 262
22. 23541 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 263
23. 23547 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 269
24. 23548 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 270
25. 23550 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 272
26. 23960 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 290
27. 23961 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 291
28. 23967 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 297
29. 23969 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 299
30. 23970 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 300
31. 24163 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 310
32. 24262 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 315
33. 24263 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 316
34. 24264 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 317
35. 24266 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 319
36. 24268 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 321
37. 24273 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 326
38. 24577 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 333
39. 24578 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 334
40. 24579 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 335
41. 24580 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 336
42. 25343 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 369
43. 25344 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 370
44. 25486 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 341
45. 25487 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 342
46. 25488 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 343
47. 25494 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 349
48. 25496 Nelumbo nucifera Gaertn. W. La-ongsri 351
49. 28845 Nelumbo nucifera Gaertn. W. Nanakorn et al. 28845
50. 39911 Nelumbo nucifera Gaertn. M. Norsaengsri 5018
51. 40157 Nelumbo nucifera Gaertn. M. Norsaengsri 5262
52. 40162 Nelumbo nucifera Gaertn. M. Norsaengsri 5267
53. 40218 Nelumbo nucifera Gaertn. M. Norsaengsri 5408
54. 40249 Nelumbo nucifera Gaertn. M. Norsaengsri 5438
55. 62179 Nelumbo nucifera Gaertn. W. Boonprakop 0440
56. 81451 Nelumbo nucifera Gaertn. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11697
57. 83312 Nelumbo nucifera Gaertn. C. Maknoi 7829

ปิด

QR code