ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 24664
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Stemona sp.
Family name

ชื่อวงศ์

STEMONACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Serm 180
Collected date

วันที่เก็บ

2 Jun 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Kittiphong Kertsawang
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb about 40-50 cm long.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Tak, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

56    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 22941 Stemona sp. C. Glamwaewwong 190
2. 27532 Stemona sp. C. Maknoi 719
3. 27656 Stemona sp. C. Maknoi 842
4. 37231 Stemona sp. C. Maknoi 2112
5. 38653 Stemona sp. W. Pongamornkul 2503
6. 39004 Stemona sp. W. Pongamornkul 2349
7. 41266 Stemona sp. S. Watthana 3264
8. 46974 Stemona sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 193
9. 53310 Stemona sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7976
10. 53021 Stemona sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7591
11. 57184 Stemona sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 299
12. 58549 Stemona sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9584
13. 60141 Stemona sp. M. Norsaengsri 5930
14. 62611 Stemona sp. W. Pongamornkul 2864
15. 62971 Stemona sp. C. Lakoet 308
16. 63512 Stemona sp. M. Norsaengsri 6770
17. 63520 Stemona sp. M. Norsaengsri 6780
18. 63540 Stemona sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6592
19. 65113 Stemona sp. K. Srithi 684
20. 70449 Stemona sp. C. Maknoi 3316
21. 77990 Stemona sp. C. Maknoi 5187
22. 79130 Stemona sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-325
23. 84876 Stemona sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3955
24. 85241 Stemona sp. C. Maknoi 7889
25. 87523 Stemona sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-365
26. 92484 Stemona sp. L. Kamkom 046
27. 92999 Stemona sp. N. Turreira-Garcia 263
28. 96640 Stemona sp. C. Glamwaewwong 156/60
29. 96630 Stemona sp. C. Glamwaewwong 146/60
30. 104695 Stemona sp. C. Maknoi 5570
31. 104629 Stemona sp. C. Maknoi 5773
32. 104643 Stemona sp. C. Maknoi 5787
33. 104689 Stemona sp. C. Maknoi 5564
34. 105459 Stemona sp. C. Maknoi 6802
35. 105493 Stemona sp. C. Maknoi 6836
36. 110949 Stemona sp. K. Kertsawang 4519
37. 113285 Stemona sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3978
38. 116053 Stemona sp. K. Wangwasit 180912-44
39. 116894 Stemona sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-086
40. 118826 Stemona sp. K. Inthamma 404
41. 118981 Stemona sp. K. Inthamma 568
42. 121748 Stemona sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1808
43. 122009 Stemona sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1343
44. 123704 Stemona sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-241
45. 124597 Stemona sp. N. Muangyen 3174
46. 132116 Stemona sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2925
47. 132275 Stemona sp. W. Pongamornkul 7367
48. 132588 Stemona sp. W. Pongamornkul 7525
49. 134369 Stemona sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2719
50. 135139 Stemona sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3305
51. 135146 Stemona sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3312
52. 135217 Stemona sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3383
53. 137755 Stemona sp. K. Inthamma 1339
54. 138270 Stemona sp. K. Inthamma 1546
55. 138815 Stemona sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3694
56. 138864 Stemona sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3743

ปิด

QR code