ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 24917
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bombax anceps Pierre
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Kertsawang 433
Collected date

วันที่เก็บ

14 Jan 2005
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Deciduous tree, stem and branches spinous. Flowers white. Calyx tube green. Petals white. Stamens numerous, 5 groups.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Rayong, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

27    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5196 Bombax anceps Pierre W. Nanakorn et al. 5196
2. 34636 Bombax anceps Pierre M. Norsaengsri 3270
3. 40024 Bombax anceps Pierre M. Norsaengsri 5129
4. 42682 Bombax anceps Pierre Jatupol K. 10-508
5. 44630 Bombax anceps Pierre S. Gardner ST2270
6. 45804 Bombax anceps Pierre C. Maknoi 3620
7. 46254 Bombax anceps Pierre M. Norsaengsri 3270
8. 57710 Bombax anceps Pierre C. Maknoi 4129
9. 67442 Bombax anceps Pierre M. Norsaengsri et al. 001
10. 68339 Bombax anceps Pierre C. Maknoi 4442
11. 77955 Bombax anceps Pierre C. Maknoi 5151
12. 78011 Bombax anceps Pierre C. Maknoi 5208
13. 82678 Bombax anceps Pierre C. Maknoi 7579
14. 88555 Bombax anceps Pierre N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 406
15. 89467 Bombax anceps Pierre W. Pongamornkul 5567
16. 93228 Bombax anceps Pierre D. Argyriou 302
17. 92855 Bombax anceps Pierre D. Argyriou 608
18. 92933 Bombax anceps Pierre D. Argyriou 31
19. 93208 Bombax anceps Pierre N. Turreira-Garcia 323
20. 94920 Bombax anceps Pierre N. Turreira-Garcia 435
21. 110348 Bombax anceps Pierre W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5465
22. 110384 Bombax anceps Pierre W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5501
23. 114271 Bombax anceps Pierre W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4473
24. 115643 Bombax anceps Pierre K. Wangwasit 180123-17
25. 124932 Bombax anceps Pierre N. Muangyen 3509
26. 125253 Bombax anceps Pierre W. Pongamornkul 6996
27. 125691 Bombax anceps Pierre K. Punchay 477

ปิด

QR code