ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 24919
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A.M.Cowan & Cowan
Family name

ชื่อวงศ์

MYRTACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Kertsawang 435
Collected date

วันที่เก็บ

19 Jan 2005
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Pranom Chantaranothai
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub about 3 m. Inflorescence cymose, hypanthium cup pale-yellow, funnel shaped. Stamens numerous.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Rayong, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

26    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 451 Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A.M.Cowan & Cowan W. Nanakorn et al. 451
2. 599 Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A.M.Cowan & Cowan W. Nanakorn et al. 599
3. 6250 Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A.M.Cowan & Cowan W. Nanakorn et al. 6250
4. 8691 Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A.M.Cowan & Cowan W. Nanakorn et al. 8691
5. 8742 Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A.M.Cowan & Cowan P. Thongson 4
6. 8931 Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A.M.Cowan & Cowan W. Nanakorn et al. 8931
7. 8965 Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A.M.Cowan & Cowan W. Nanakorn et al. 8965
8. 10620 Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A.M.Cowan & Cowan P. Srisanga, D.D. Tirvengadum & C. Glamwaewwong 222
9. 10649 Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A.M.Cowan & Cowan W. Nanakorn et al. 10649
10. 14227 Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A.M.Cowan & Cowan Morakot 016
11. 27689 Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A.M.Cowan & Cowan C. Maknoi 875
12. 41573 Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A.M.Cowan & Cowan P. Wessumritt 296
13. 54870 Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A.M.Cowan & Cowan KKU Staff. s.n.
14. 57268 Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A.M.Cowan & Cowan W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0166
15. 70211 Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A.M.Cowan & Cowan P. Wessumrit & S. Sawangsawat 14
16. 74405 Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A.M.Cowan & Cowan Zhou-Shishun 8232
17. 74596 Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A.M.Cowan & Cowan Zhou-Shishun 7171
18. 84049 Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A.M.Cowan & Cowan W. Pongamornkul 4835
19. 92492 Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A.M.Cowan & Cowan L. Kamkom 019
20. 93805 Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A.M.Cowan & Cowan Ling Shein Man 055021
21. 105520 Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A.M.Cowan & Cowan C. Maknoi 6863
22. 113406 Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A.M.Cowan & Cowan C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-107
23. 118287 Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A.M.Cowan & Cowan K. Inthamma 175
24. 118479 Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A.M.Cowan & Cowan K. Inthamma 378
25. 126215 Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A.M.Cowan & Cowan N. Kuroiwa, K. Fujikawa & H. Sonoki 030478
26. 131232 Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. ex A.M.Cowan & Cowan W. La-ongsri, P. Tatiya, C. Duangdang & U. Thongnak 4582

ปิด

QR code