ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 25132
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Disporum calcaratum D.Don
Family name

ชื่อวงศ์

COLCHICACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Wan hua suep
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Glamwaewwong 1073
Collected date

วันที่เก็บ

13 May 2005
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 30 cm high. Flower pale purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

900
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

39    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11287 Disporum calcaratum D.Don Thon 17
2. 22938 Disporum calcaratum D.Don C. Glamwaewwong 187
3. 30453 Disporum calcaratum D.Don P. Suksathan 4172
4. 30605 Disporum calcaratum D.Don P. Suksathan 4225
5. 30888 Disporum calcaratum D.Don J.F. Maxwell 07-399
6. 33922 Disporum calcaratum D.Don J.F. Maxwell 07-693
7. 50396 Disporum calcaratum D.Don H. Takahashi T-63044
8. 50397 Disporum calcaratum D.Don H. Takahashi T-62748
9. 58711 Disporum calcaratum D.Don Zhou-Shishun 3013
10. 62039 Disporum calcaratum D.Don Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087447
11. 63076 Disporum calcaratum D.Don Li-Jianwu 781
12. 67064 Disporum calcaratum D.Don W. Pongamornkul 3646
13. 68828 Disporum calcaratum D.Don Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089654
14. 68917 Disporum calcaratum D.Don Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089566
15. 71920 Disporum calcaratum D.Don J. Towaranonte s.n.
16. 81960 Disporum calcaratum D.Don M. Norsaengsri 11993
17. 82918 Disporum calcaratum D.Don M. Norsaengsri 12302
18. 91010 Disporum calcaratum D.Don N. Muangyen 1020
19. 92641 Disporum calcaratum D.Don W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-032
20. 95286 Disporum calcaratum D.Don W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4097
21. 100806 Disporum calcaratum D.Don C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-409
22. 113919 Disporum calcaratum D.Don C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-169
23. 114108 Disporum calcaratum D.Don C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-358
24. 115297 Disporum calcaratum D.Don W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 832
25. 115317 Disporum calcaratum D.Don W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 852
26. 122682 Disporum calcaratum D.Don W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-152
27. 125265 Disporum calcaratum D.Don W. Pongamornkul 7008
28. 126636 Disporum calcaratum D.Don Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9998
29. 125978 Disporum calcaratum D.Don Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9811
30. 126551 Disporum calcaratum D.Don Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9904
31. 127520 Disporum calcaratum D.Don P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 2020
32. 127779 Disporum calcaratum D.Don Sukanya K46
33. 128092 Disporum calcaratum D.Don K. Inthamma 951
34. 128364 Disporum calcaratum D.Don P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2165
35. 129264 Disporum calcaratum D.Don Akharasit Bunsongthae 100
36. 134218 Disporum calcaratum D.Don P. Srisanga, W. Khattiyot, S. Chantabun 3652
37. 134221 Disporum calcaratum D.Don P. Srisanga, W. Khattiyot, S. Chantabun 3655
38. 136780 Disporum calcaratum D.Don Yumiko Baba, Carmen Puglisi, Prachaya Srisanga, Thant Shin 103246
39. 139453 Disporum calcaratum D.Don S. Pumikong 2022 16

ปิด

QR code