ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 25489
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nymphaea rubra Roxb. ex Andr.
Family name

ชื่อวงศ์

NYMPHAEACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri 344
Collected date

วันที่เก็บ

2 Sep 2005
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

30    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 22375 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 214
2. 22913 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 225
3. 22922 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 234
4. 23215 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 250
5. 23685 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 278
6. 23721 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 286
7. 24159 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 306
8. 23529 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 251
9. 23530 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 252
10. 23535 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 257
11. 23539 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 261
12. 23544 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 266
13. 23546 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 268
14. 23549 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 271
15. 23958 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 288
16. 23959 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 289
17. 23968 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 298
18. 24265 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 318
19. 24270 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 323
20. 24573 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 329
21. 24576 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 332
22. 24582 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 338
23. 25491 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 346
24. 25492 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 347
25. 25497 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. La-ongsri 352
26. 34748 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3115
27. 34764 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3131
28. 39222 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. M. Norsaengsri 4309
29. 62178 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. W. Boonprakop 0439
30. 118512 Nymphaea rubra Roxb. ex Andr. K. Kertsawang 3818

ปิด

QR code