ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 25493
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nymphaea pubescens Willd.
Family name

ชื่อวงศ์

NYMPHAEACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri 348
Collected date

วันที่เก็บ

3 Sep 2005
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

30    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 22910 Nymphaea pubescens Willd. W. La-ongsri 222
2. 22914 Nymphaea pubescens Willd. W. La-ongsri 226
3. 22918 Nymphaea pubescens Willd. W. La-ongsri 230
4. 22920 Nymphaea pubescens Willd. W. La-ongsri 232
5. 22934 Nymphaea pubescens Willd. W. La-ongsri 246
6. 23531 Nymphaea pubescens Willd. W. La-ongsri 253
7. 23534 Nymphaea pubescens Willd. W. La-ongsri 256
8. 23542 Nymphaea pubescens Willd. W. La-ongsri 264
9. 23551 Nymphaea pubescens Willd. W. La-ongsri 273
10. 23554 Nymphaea pubescens Willd. W. La-ongsri 276
11. 23686 Nymphaea pubescens Willd. W. La-ongsri 279
12. 23689 Nymphaea pubescens Willd. W. La-ongsri 282
13. 23962 Nymphaea pubescens Willd. W. La-ongsri 292
14. 23964 Nymphaea pubescens Willd. W. La-ongsri 294
15. 23966 Nymphaea pubescens Willd. W. La-ongsri 296
16. 23973 Nymphaea pubescens Willd. W. La-ongsri 303
17. 24165 Nymphaea pubescens Willd. W. La-ongsri 312
18. 24272 Nymphaea pubescens Willd. W. La-ongsri 325
19. 24572 Nymphaea pubescens Willd. W. La-ongsri 328
20. 24573 Nymphaea pubescens Willd. W. La-ongsri 329
21. 24575 Nymphaea pubescens Willd. W. La-ongsri 331
22. 24581 Nymphaea pubescens Willd. W. La-ongsri 337
23. 25345 Nymphaea pubescens Willd. W. La-ongsri 371
24. 25350 Nymphaea pubescens Willd. W. La-ongsri 376
25. 25426 Nymphaea pubescens Willd. W. La-ongsri 356
26. 34747 Nymphaea pubescens Willd. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3114
27. 34748 Nymphaea pubescens Willd. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3115
28. 34764 Nymphaea pubescens Willd. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3131
29. 39222 Nymphaea pubescens Willd. M. Norsaengsri 4309
30. 40151 Nymphaea pubescens Willd. M. Norsaengsri 5256

ปิด

QR code