ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 25697
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Curcuma sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 234
Collected date

วันที่เก็บ

1 Jun 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Culture, leaves with red patch along midrib bracts green; coma deep rosea; ovary white; calyx pale purple; corolla tube pale yellow, corolla lobes red staminodes and lip yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Songkhla, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Alcohol
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

118    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 25279 Curcuma sp. C. Glamwaewwong 1120
2. 25663 Curcuma sp. C. Maknoi 199
3. 25664 Curcuma sp. C. Maknoi 200
4. 25689 Curcuma sp. C. Maknoi 226
5. 25700 Curcuma sp. C. Maknoi 237
6. 25716 Curcuma sp. C. Maknoi 253
7. 25791 Curcuma sp. C. Maknoi & P. Sirirugsa 327
8. 27761 Curcuma sp. C. Maknoi 339
9. 27828 Curcuma sp. C. Maknoi 944
10. 27833 Curcuma sp. C. Maknoi 949
11. 27834 Curcuma sp. C. Maknoi 950
12. 29173 Curcuma sp. C. Maknoi 519
13. 29182 Curcuma sp. C. Maknoi 545
14. 30620 Curcuma sp. P. Suksathan 4240
15. 30732 Curcuma sp. S. Watthana 2425
16. 31167 Curcuma sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2842
17. 31501 Curcuma sp. C. Maknoi 1623
18. 31568 Curcuma sp. A. Keratikornkol 355
19. 31956 Curcuma sp. C. Maknoi 1118
20. 31957 Curcuma sp. C. Maknoi 1119
21. 32822 Curcuma sp. N. Muangyen 138
22. 32823 Curcuma sp. N. Muangyen 139
23. 37265 Curcuma sp. C. Maknoi 2379
24. 40206 Curcuma sp. M. Norsaengsri 5396
25. 40833 Curcuma sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6053
26. 41357 Curcuma sp. M. Norsaengsri 4029
27. 45941 Curcuma sp. C. Maknoi 3856
28. 45978 Curcuma sp. C. Maknoi 3890
29. 48684 Curcuma sp. M. Norsaengsri s.n.
30. 48685 Curcuma sp. M. Norsaengsri s.n.
31. 48686 Curcuma sp. M. Norsaengsri s.n.
32. 48687 Curcuma sp. M. Norsaengsri s.n.
33. 56469 Curcuma sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051213
34. 58553 Curcuma sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9588
35. 59498 Curcuma sp. Romklao Botanical Garden 0104/2553
36. 62523 Curcuma sp. Romklao Botanical Garden 0463/2555
37. 64581 Curcuma sp. W. Pongamornkul 3130
38. 64591 Curcuma sp. W. Pongamornkul & Lisa (P.21) 3142
39. 66773 Curcuma sp. M. Norsaengsri 10371
40. 66820 Curcuma sp. M. Norsaengsri 10418
41. 67062 Curcuma sp. W. Pongamornkul 3644
42. 68550 Curcuma sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2914
43. 68759 Curcuma sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089578
44. 69934 Curcuma sp. P. Suksathan 5045
45. 69965 Curcuma sp. S. Sangvirotjanapat 622
46. 70490 Curcuma sp. C. Maknoi 3357
47. 70508 Curcuma sp. C. Maknoi 3375
48. 71426 Curcuma sp. W. Pongamornkul 3866
49. 71520 Curcuma sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1057
50. 71991 Curcuma sp. N. Muangyen 0083
51. 72742 Curcuma sp. C. Maknoi 4977
52. 74805 Curcuma sp. W. Pongamornkul 04279
53. 74807 Curcuma sp. W. Pongamornkul 04281
54. 75249 Curcuma sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2426
55. 75704 Curcuma sp. W. Pongamornkul 4289
56. 78316 Curcuma sp. V. Nguanchoo 228
57. 78354 Curcuma sp. V. Nguanchoo 114
58. 78372 Curcuma sp. V. Nguanchoo 151
59. 80870 Curcuma sp. K. Phoutthavong et al. 409
60. 81923 Curcuma sp. P. Phaosrichai 180
61. 83847 Curcuma sp. P. Phaosrichai 233
62. 84209 Curcuma sp. W. Pongamornkul 4995
63. 84755 Curcuma sp. K. Kertsawang 2241
64. 84945 Curcuma sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4035
65. 85144 Curcuma sp. P. Phaosrichai 253
66. 85185 Curcuma sp. P. Phaosrichai 294
67. 89537 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB166
68. 89542 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB158
69. 89554 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB161
70. 89856 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB167
71. 90848 Curcuma sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3457
72. 93213 Curcuma sp. D. Argyriou 318
73. 92765 Curcuma sp. N. Muangyen 1335
74. 93492 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB232
75. 93493 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB233
76. 93494 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB234
77. 93501 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB241
78. 95360 Curcuma sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4172
79. 96637 Curcuma sp. C. Glamwaewwong 153/60
80. 96644 Curcuma sp. C. Glamwaewwong 160/60
81. 96648 Curcuma sp. C. Glamwaewwong 164/60
82. 96697 Curcuma sp. C. Glamwaewwong 213/60
83. 96712 Curcuma sp. C. Glamwaewwong 228/60
84. 97118 Curcuma sp. P. Phaosrichai 502
85. 97133 Curcuma sp. P. Phaosrichai 517
86. 100847 Curcuma sp. P. Phaosrichai 574
87. 102559 Curcuma sp. V. Nguanchoo 817
88. 105753 Curcuma sp. C. Maknoi 6946
89. 106848 Curcuma sp. P. Panyadee and W. Khattiyot 113
90. 106851 Curcuma sp. P. Panyadee and W. Khattiyot 116
91. 107102 Curcuma sp. C. Maknoi 4870
92. 107178 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 5
93. 107181 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 8
94. 107192 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 19
95. 107214 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 41
96. 107218 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 45
97. 107219 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 46
98. 107221 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 48
99. 107223 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 50
100. 107241 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 68
101. 110054 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 927
102. 110074 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 947
103. 112620 Curcuma sp. C. Maknoi 3417
104. 113386 Curcuma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-87
105. 114545 Curcuma sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4894
106. 114766 Curcuma sp. Thitiporn Pingyot 291
107. 114767 Curcuma sp. Thitiporn Pingyot 292
108. 115208 Curcuma sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rukarcha 743
109. 115838 Curcuma sp. K. Wangwasit 180425-34
110. 116047 Curcuma sp. K. Wangwasit 180912-37
111. 116066 Curcuma sp. K. Wangwasit 180912-57
112. 117137 Curcuma sp. N. Muangyen 2404
113. 117186 Curcuma sp. N. Muangyen 2453
114. 117490 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1582
115. 117502 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1594
116. 118793 Curcuma sp. N. Boonruang 0143
117. 118905 Curcuma sp. K. Inthamma 483
118. 120506 Curcuma sp. W. Tanming SP12

ปิด

QR code