ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 25702
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Holarrhena curtisii King & Gamble
Family name

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 239
Collected date

วันที่เก็บ

12 Jun 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Small shrub; flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Ranong, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

54    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6463 Holarrhena curtisii King & Gamble W. Nanakorn et al. 6463
2. 7553 Holarrhena curtisii King & Gamble W. Nanakorn et al. 7553
3. 9099 Holarrhena curtisii King & Gamble W. Nanakorn et al. 9099
4. 14846 Holarrhena curtisii King & Gamble S. Intamusik 91
5. 15160 Holarrhena curtisii King & Gamble S. Vessabutr, S. Sasrirat, M. Norsaengsri 831
6. 15283 Holarrhena curtisii King & Gamble M. Norsaengsri 811
7. 17728 Holarrhena curtisii King & Gamble W. Pongamornkul 654
8. 23697 Holarrhena curtisii King & Gamble C. Glamwaewwong 153
9. 24608 Holarrhena curtisii King & Gamble M. Norsaengsri s.n.
10. 25117 Holarrhena curtisii King & Gamble K. Kertsawang 483
11. 29952 Holarrhena curtisii King & Gamble K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-30
12. 31508 Holarrhena curtisii King & Gamble C. Maknoi 1630
13. 31822 Holarrhena curtisii King & Gamble C. Maknoi 1539
14. 31940 Holarrhena curtisii King & Gamble C. Maknoi 1384
15. 32241 Holarrhena curtisii King & Gamble J.F. Maxwell 06-427
16. 38108 Holarrhena curtisii King & Gamble M. Norsaengsri 3981
17. 38732 Holarrhena curtisii King & Gamble S. Watthana 2958
18. 39820 Holarrhena curtisii King & Gamble M. Norsaengsri 4927
19. 40029 Holarrhena curtisii King & Gamble M. Norsaengsri 5134
20. 40726 Holarrhena curtisii King & Gamble S. Watthana & P. Srisanga 3127
21. 45084 Holarrhena curtisii King & Gamble M. Tanaros 486
22. 45600 Holarrhena curtisii King & Gamble R. Pooma, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon (tree climber) 3257
23. 45920 Holarrhena curtisii King & Gamble C. Maknoi 3833
24. 47895 Holarrhena curtisii King & Gamble M. Norsaengsri 7063
25. 48228 Holarrhena curtisii King & Gamble W. Boonprakop & M. Norsaengsri 033
26. 48695 Holarrhena curtisii King & Gamble M. Norsaengsri s.n.
27. 49447 Holarrhena curtisii King & Gamble T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-8130
28. 54398 Holarrhena curtisii King & Gamble T. Yingkhachorn 79
29. 55492 Holarrhena curtisii King & Gamble P. Chantaranothai et al. s.n.
30. 60123 Holarrhena curtisii King & Gamble M. Norsaengsri 5912
31. 60144 Holarrhena curtisii King & Gamble M. Norsaengsri 5933
32. 62516 Holarrhena curtisii King & Gamble Romklao Botanical Garden 0456/2555
33. 63472 Holarrhena curtisii King & Gamble M. Norsaengsri 6730
34. 63955 Holarrhena curtisii King & Gamble P. Wessumritt & S. Sawangsawat 108
35. 63999 Holarrhena curtisii King & Gamble S. Sawangsawat 63
36. 70520 Holarrhena curtisii King & Gamble C. Maknoi 5848
37. 73845 Holarrhena curtisii King & Gamble P. Phaosrichai 87
38. 84894 Holarrhena curtisii King & Gamble S. Watthana & W. La-ongsri 3974
39. 85157 Holarrhena curtisii King & Gamble P. Phaosrichai 266
40. 85223 Holarrhena curtisii King & Gamble C. Maknoi 7871
41. 87641 Holarrhena curtisii King & Gamble Saensouk et al. 27
42. 87732 Holarrhena curtisii King & Gamble Saensouk et al. 118
43. 93194 Holarrhena curtisii King & Gamble N. Turreira-Garcia 341
44. 93355 Holarrhena curtisii King & Gamble S. Samosorn 06
45. 110983 Holarrhena curtisii King & Gamble K. Kertsawang 4552
46. 113091 Holarrhena curtisii King & Gamble W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6696
47. 114896 Holarrhena curtisii King & Gamble T. Choopan et al. 2017-103
48. 114913 Holarrhena curtisii King & Gamble T. Choopan et al. 2018-183
49. 125427 Holarrhena curtisii King & Gamble S. Rakarcha, W. Thammarong & W. Khattiyot 552
50. 127425 Holarrhena curtisii King & Gamble W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5933
51. 132835 Holarrhena curtisii King & Gamble W. Pongamornkul 7603
52. 132941 Holarrhena curtisii King & Gamble S. Pumikong 2019 48
53. 134687 Holarrhena curtisii King & Gamble T. Choopan et al. 2020-91
54. 138755 Holarrhena curtisii King & Gamble Martin van de Bult 1926

ปิด

QR code