ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 25954
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Celtis tetrandra Roxb.
Family name

ชื่อวงศ์

CANNABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Suksathan 3611
Collected date

วันที่เก็บ

15 Jan 2006
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 10 m near stream.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

750
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Photo
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

26    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 660 Celtis tetrandra Roxb. W. Nanakorn et al. 660
2. 3174 Celtis tetrandra Roxb. W. Nanakorn et al. 3174
3. 8703 Celtis tetrandra Roxb. W. Nanakorn et al. 8703
4. 18319 Celtis tetrandra Roxb. M. Norsaengsri 1092
5. 29506 Celtis tetrandra Roxb. C. Glamwaewwong 1337
6. 30555 Celtis tetrandra Roxb. J.F. Maxwell 09-98
7. 45522 Celtis tetrandra Roxb. N. Romkham 172
8. 51750 Celtis tetrandra Roxb. M. Norsaengsri & N. Tathana 7804
9. 52650 Celtis tetrandra Roxb. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1736
10. 52658 Celtis tetrandra Roxb. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1744
11. 60059 Celtis tetrandra Roxb. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2220
12. 64335 Celtis tetrandra Roxb. Li-Jianwu 1027
13. 68574 Celtis tetrandra Roxb. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2938
14. 69248 Celtis tetrandra Roxb. Zhou-Shishun 6862
15. 82065 Celtis tetrandra Roxb. M. Norsaengsri 12098
16. 85047 Celtis tetrandra Roxb. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3282
17. 88116 Celtis tetrandra Roxb. W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3591
18. 90447 Celtis tetrandra Roxb. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-369
19. 90682 Celtis tetrandra Roxb. N. Muangyen 944
20. 95012 Celtis tetrandra Roxb. Kamonrat Panta 092
21. 95302 Celtis tetrandra Roxb. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4114
22. 95371 Celtis tetrandra Roxb. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4183
23. 96106 Celtis tetrandra Roxb. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4290
24. 106014 Celtis tetrandra Roxb. W. Pongamornkul 6490
25. 114397 Celtis tetrandra Roxb. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4740
26. 114407 Celtis tetrandra Roxb. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4750

ปิด

QR code