ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 2563
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Desmos dumosus (Roxb.) Saff.
Family name

ชื่อวงศ์

ANNONACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 2563
Collected date

วันที่เก็บ

29 Oct 1994
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Woody climber; in hill evergreen forest. Fruit constrict pods, immature, greenish color.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

27    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2004 Desmos dumosus (Roxb.) Saff. W. Nanakorn et al. 2004
2. 8359 Desmos dumosus (Roxb.) Saff. W. Nanakorn et al. 8359
3. 12515 Desmos dumosus (Roxb.) Saff. W. Nanakorn et al. 12515
4. 16772 Desmos dumosus (Roxb.) Saff. P. Srisanga 1249
5. 18836 Desmos dumosus (Roxb.) Saff. W. Pongamornkul 546
6. 27672 Desmos dumosus (Roxb.) Saff. C. Maknoi 858
7. 34261 Desmos dumosus (Roxb.) Saff. W. Pongamornkul 1619
8. 34818 Desmos dumosus (Roxb.) Saff. M. Norsaengsri 3229
9. 34862 Desmos dumosus (Roxb.) Saff. J.F. Maxwell 08-87
10. 38418 Desmos dumosus (Roxb.) Saff. C. Maknoi & P. Srisanga 2190
11. 42467 Desmos dumosus (Roxb.) Saff. Zhou Shi-shun 3787
12. 47123 Desmos dumosus (Roxb.) Saff. Chusie KY183
13. 51568 Desmos dumosus (Roxb.) Saff. W. La-ongsri & N. Romkham 1241
14. 58961 Desmos dumosus (Roxb.) Saff. Li-Jianwu 481
15. 72780 Desmos dumosus (Roxb.) Saff. M. Norsaengsri 10886
16. 72871 Desmos dumosus (Roxb.) Saff. M. Norsaengsri 10988
17. 73710 Desmos dumosus (Roxb.) Saff. W. Pongamornkul 04120
18. 73736 Desmos dumosus (Roxb.) Saff. W. Pongamornkul 04146
19. 74145 Desmos dumosus (Roxb.) Saff. Zhou-Shishun 7354
20. 83117 Desmos dumosus (Roxb.) Saff. W. Pongamornkul 4652
21. 83163 Desmos dumosus (Roxb.) Saff. W. Pongamornkul 4699
22. 83197 Desmos dumosus (Roxb.) Saff. W. Pongamornkul 4732
23. 85003 Desmos dumosus (Roxb.) Saff. S. Watthana 3851
24. 87155 Desmos dumosus (Roxb.) Saff. W. Nanakorn et al. 3491.1
25. 88270 Desmos dumosus (Roxb.) Saff. W. Pongamornkul 5276
26. 95963 Desmos dumosus (Roxb.) Saff. P. Phaosrichai 361
27. 104771 Desmos dumosus (Roxb.) Saff. C. Maknoi 5647

ปิด

QR code