ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 240
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Harrisonia perforata (Blanco) Merr.
Family name

ชื่อวงศ์

RUTACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Khontha
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 240
Collected date

วันที่เก็บ

2 Dec 1993
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub up to 3 m high; stem with node and prickle spines. Leaves pinnate, rachis with wings. Flower purplish. Fruit drupe with 2-4 lobes.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

124    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 534 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 534
2. 3907 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 3907
3. 3251 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 3251
4. 3722 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 3722
5. 6113 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 6113
6. 6215 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 6215
7. 6409 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 6409
8. 8387 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 8387
9. 9041 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 9041
10. 9814 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 9814
11. 10760 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 10760
12. 17528 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Boonchai 28
13. 18942 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 18942
14. 25204 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. K. Kertsawang 482
15. 27392 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. P. Kumphet sn. 76
16. 30532 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. J.F. Maxwell 09-75
17. 32375 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. J.F. Maxwell 06-407
18. 35057 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 1861
19. 37193 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 2075
20. 38023 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3669
21. 38352 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi & P. Srisanga 2124
22. 38967 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 2312
23. 39034 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 2379
24. 39830 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. M. Norsaengsri 4937
25. 40068 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. M. Norsaengsri 5173
26. 40138 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. M. Norsaengsri 5243
27. 41685 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. J.F. Maxwell 09-164
28. 45159 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. M. Tanaros 562
29. 45807 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 3623
30. 47291 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. Chusie KY156
31. 50696 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. L. Kamkom 7010
32. 57181 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 296
33. 57272 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0170
34. 57695 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 4112
35. 57965 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9067
36. 58102 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9854
37. 58410 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. M. Norsaengsri & N. Tathana 9445
38. 59734 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. S. Klongngern 29
39. 61885 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. Ling Shein Man 087296
40. 62706 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1130
41. 65091 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. K. Srithi 304
42. 66960 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 3542
43. 68567 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2931
44. 69898 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano, Shigeo Yasuda, Ling Shein Man & Hong Mang 053065
45. 70342 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 3209
46. 71415 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 3855
47. 71467 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1004
48. 72071 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 03951
49. 72715 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 4950
50. 73079 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. M. Norsaengsri 11247
51. 77519 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 4352
52. 79157 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-352
53. 81276 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 7458
54. 83147 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 4682
55. 83172 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 4708
56. 83811 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. P. Phaosrichai 197
57. 85434 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 8082
58. 85190 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 7838
59. 85635 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 8334
60. 85505 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 8204
61. 86143 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-147
62. 87059 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Glamwaewwong 352/58
63. 87363 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-205
64. 90678 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Muangyen 940
65. 91275 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. S. Sawangsawat 476
66. 91902 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Muangyen 1270
67. 93935 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Tanaka, T. Sugawara, S. Sakai, K. Aoki, A. Tanaka, H. Miwa, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 023941
68. 93936 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. Kazumi Fujikawa 035961
69. 93005 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. D. Argyriou 254
70. 93317 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. D. Argyriou 598
71. 94031 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. Nuttakarn B., Wassamol L., Nannapat A. & Watcharapong R. 1
72. 94639 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4008
73. 94883 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. S. Bunma s.n.
74. 94884 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. S. Bunma 27
75. 94885 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. S. Bunma 26
76. 94886 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. S. Bunma 28
77. 95225 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-264
78. 104519 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 6296
79. 104581 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 6358
80. 104992 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 6150
81. 105463 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 6806
82. 108677 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5281
83. 110029 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. TLBG 626
84. 110626 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5741
85. 110712 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Muangyen 1919
86. 110996 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. K. Kertsawang 4565
87. 111043 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. K. Kertsawang 4612
88. 111160 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-108
89. 111162 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-110
90. 111650 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-173
91. 112698 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Muangyen 2185
92. 114392 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4735
93. 115729 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. K. Wangwasit 180321-25
94. 116063 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. K. Wangwasit 180912-54
95. 116593 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-216
96. 117729 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-099
97. 117789 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-159
98. 117846 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-216
99. 118776 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Boonruang 0126
100. 119083 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Boonruang 0191
101. 120568 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Muangyen 2334
102. 121112 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Muangyen 3094
103. 123594 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-130
104. 124718 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Muangyen 3295
105. 124742 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Muangyen 3319
106. 125092 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 714
107. 125661 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. K. Punchay 331
108. 126923 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1654
109. 127225 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1956
110. 128206 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. K. Inthamma 1076
111. 128541 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 1981
112. 128956 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2395
113. 129581 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4439
114. 130412 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2554
115. 132006 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 195
116. 134072 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3537
117. 136481 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3506
118. 137225 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin, Yo El, Aung San 103620
119. 137438 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. K. Kertsawang 2692
120. 137514 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. K. Inthamma 1098
121. 137825 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. K. Inthamma 1409
122. 138102 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2996
123. 139574 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. T. Choopan et al. 2021-74
124. 139575 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. T. Choopan et al. 2021-200

ปิด

QR code