ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 2683
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Setaria pallide-fusca (Schurm.) Stapf & C. E. Hubb.
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 2683
Collected date

วันที่เก็บ

3 Oct 1994
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

700
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

11    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2220 Setaria pallide-fusca (Schurm.) Stapf & C. E. Hubb. W. Nanakorn et al. 2220
2. 2061 Setaria pallide-fusca (Schurm.) Stapf & C. E. Hubb. W. Nanakorn et al. 2061
3. 3505 Setaria pallide-fusca (Schurm.) Stapf & C. E. Hubb. W. Nanakorn et al. 3505
4. 5750 Setaria pallide-fusca (Schurm.) Stapf & C. E. Hubb. W. Nanakorn et al. 5750
5. 5886 Setaria pallide-fusca (Schurm.) Stapf & C. E. Hubb. W. Nanakorn et al. 5886
6. 14175 Setaria pallide-fusca (Schurm.) Stapf & C. E. Hubb. H. Hemadhulin 57
7. 15180 Setaria pallide-fusca (Schurm.) Stapf & C. E. Hubb. M. Norsaengsri 851
8. 39525 Setaria pallide-fusca (Schurm.) Stapf & C. E. Hubb. M. Norsaengsri 4614
9. 39605 Setaria pallide-fusca (Schurm.) Stapf & C. E. Hubb. M. Norsaengsri 4693
10. 41431 Setaria pallide-fusca (Schurm.) Stapf & C. E. Hubb. M. Norsaengsri 4117.1
11. 77445 Setaria pallide-fusca (Schurm.) Stapf & C. E. Hubb. M. Watanabe et al. FOK-061013

ปิด

QR code