ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 27342
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Smilax sp.
Family name

ชื่อวงศ์

SMILACACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

hoa yang
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Kumphet sn. 26
Collected date

วันที่เก็บ

31 Jan 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Medicinal plant from Chinese herbal shop.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Carpological
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

34    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 414 Smilax sp. W. Nanakorn et al. 414
2. 30304 Smilax sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1259
3. 31016 Smilax sp. K. Kertsawang 722
4. 37064 Smilax sp. P. Suksathan 4633
5. 48712 Smilax sp. K. Iwatsuki, G. Murata & H.G. Gutierrez P-803
6. 52697 Smilax sp. C. Maknoi 2866
7. 52769 Smilax sp. C. Maknoi 2938
8. 53803 Smilax sp. C. Maknoi 3084
9. 62126 Smilax sp. D. Khrueasan MS411
10. 70409 Smilax sp. C. Maknoi 3276
11. 70431 Smilax sp. C. Maknoi 3298
12. 70447 Smilax sp. C. Maknoi 3314
13. 79247 Smilax sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-442
14. 84413 Smilax sp. K. Kertsawang 3267
15. 91945 Smilax sp. K. Kertsawang 3510
16. 92797 Smilax sp. D. Argyriou 672
17. 98799 Smilax sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-276
18. 98605 Smilax sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-082
19. 107543 Smilax sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-328
20. 110099 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 972
21. 111250 Smilax sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-198
22. 111199 Smilax sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-147
23. 112744 Smilax sp. N. Muangyen 2231
24. 112957 Smilax sp. K. Kertsawang 3795
25. 114095 Smilax sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-345
26. 114915 Smilax sp. T. Choopan et al. 2018-180
27. 115148 Smilax sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rukarcha 683
28. 115149 Smilax sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rukarcha 684
29. 116158 Smilax sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6810
30. 116241 Smilax sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6893
31. 118086 Smilax sp. N. Pan-in 046
32. 118104 Smilax sp. N. Pan-in 064
33. 118309 Smilax sp. K. Inthamma 197
34. 118506 Smilax sp. K. Kertsawang 3812

ปิด

QR code