ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 27279
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm.
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

A. D. Poulsen & W. Miman 2332
Collected date

วันที่เก็บ

9 Dec 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Terrestrial herb 4-5 m. Rhizome long-creeping. Base to 7 cm across. Sheath dark green or purplish. Ligule 13-17 mm, green or reddish near top of leafy shoot, margin sericeus on young ligules. Petiole 0-1 cm at the shortest side of the unequal leaf base. Lamina to 86 x 17 cm, broadest near middle, dark green, slightly raised veins above, spaced c. 1.5 cm, pale below or tinged purple 0 especially on young leaves; base unequal obtuse to cuneate, apex acute to acuminate 1.5 cm. Inflorescence near base, to 13 cm. Peduncle subterranean, 5 cm, scales brown, spike 7 x 4.5 cm. Lower sterile bracts pale green tinged red; upper red, all concave with a conspicuous white sericeous margin. Flowers red, in bud. Old infructescence to 9 x 10 cm, globular, peduncle to 6 cm.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

500
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Carpological
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

25    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 21182 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. P. Srisanga & C. Maknoi 2056
2. 20059 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. C. Maknoi 108
3. 23182 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. P. Srisanga 2562
4. 27280 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. A. D. Poulsen & W. Miman 2333
5. 29868 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. C. Maknoi 1461
6. 31123 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2798
7. 31215 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2890
8. 32321 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. A. D. Poulsen & P. Suksathan 2397
9. 32328 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. A. D. Poulsen & P. Suksathan 2405
10. 37547 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. J.F. Maxwell 06-367
11. 51765 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. M. Norsaengsri & N. Tathana 7819
12. 52615 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1700
13. 56927 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. M. Norsaengsri & N. Tathana 9237
14. 59238 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. M. Norsaengsri & N. Tathana 9775
15. 59990 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2150
16. 65440 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2653
17. 81057 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. C. Maknoi 7238
18. 81211 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. C. Maknoi 7393
19. 81781 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. M. Norsaengsri 11815
20. 83024 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. M. Norsaengsri 12408
21. 85658 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. N. Muangyen 164
22. 89029 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. N. Muangyen 620
23. 89547 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. Natcha Sutjaritjai ZB017
24. 91146 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3513
25. 107228 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 55

ปิด

QR code