ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 27427
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

faek hom
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Kumphet sn. 111
Collected date

วันที่เก็บ

31 Jan 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Medicinal plant from Chinese herbal shop.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Carpological
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

33    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7808 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small W. Nanakorn et al. 7808
2. 7809 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small W. Nanakorn et al. 7809
3. 7790 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small W. Nanakorn et al. 7790
4. 7792 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small W. Nanakorn et al. 7792
5. 7793 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small W. Nanakorn et al. 7793
6. 7794 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small W. Nanakorn et al. 7794
7. 7795 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small W. Nanakorn et al. 7795
8. 7796 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small W. Nanakorn et al. 7796
9. 7797 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small W. Nanakorn et al. 7797
10. 7798 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small W. Nanakorn et al. 7798
11. 7799 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small W. Nanakorn et al. 7799
12. 7803 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small W. Nanakorn et al. 7803
13. 7804 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small W. Nanakorn et al. 7804
14. 7805 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small W. Nanakorn et al. 7805
15. 7807 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small W. Nanakorn et al. 7807
16. 13815 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small M. Norsaengsri 794
17. 13816 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small M. Norsaengsri 795
18. 13817 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small M. Norsaengsri 796
19. 13818 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small M. Norsaengsri 797
20. 13803 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small M. Norsaengsri 783
21. 13805 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small M. Norsaengsri 784.1
22. 13808 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small M. Norsaengsri 787
23. 13809 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small M. Norsaengsri 788
24. 13810 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small M. Norsaengsri 789
25. 13811 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small M. Norsaengsri 790
26. 13812 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small M. Norsaengsri 791
27. 13813 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small W. Nanakorn et al. 13813
28. 15183 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small M. Norsaengsri 854.1
29. 16679 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small S. Sasrirat 128
30. 16742 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small S. Sasrirat 191
31. 41535 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small P. Wessumritt & M. Norsaengsri 142
32. 41582 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small P. Wessumritt & M. Norsaengsri 205
33. 56319 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small M. Norsaengsri 8799

ปิด

QR code