ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 27390
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strychnos nux-blanda A.W. Hill
Family name

ชื่อวงศ์

LOGANIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

sa laeng jai
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Kumphet sn. 74
Collected date

วันที่เก็บ

31 Jan 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Medicinal plant from Chinese herbal shop.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Carpological
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

43    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 568 Strychnos nux-blanda A.W. Hill W. Nanakorn et al. 568
2. 8014 Strychnos nux-blanda A.W. Hill W. Nanakorn et al. 8014
3. 8921 Strychnos nux-blanda A.W. Hill W. Nanakorn et al. 8921
4. 10137 Strychnos nux-blanda A.W. Hill W. Nanakorn et al. 10137
5. 10460 Strychnos nux-blanda A.W. Hill P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 119
6. 23942 Strychnos nux-blanda A.W. Hill C. Glamwaewwong 574
7. 24970 Strychnos nux-blanda A.W. Hill C. Glamwaewwong 945
8. 29766 Strychnos nux-blanda A.W. Hill C. Maknoi 1087
9. 33028 Strychnos nux-blanda A.W. Hill Warintorn K. 07-012
10. 35250 Strychnos nux-blanda A.W. Hill Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8043
11. 36533 Strychnos nux-blanda A.W. Hill C. Maknoi 1853
12. 45869 Strychnos nux-blanda A.W. Hill C. Maknoi 3685
13. 45870 Strychnos nux-blanda A.W. Hill C. Maknoi 3686
14. 48699 Strychnos nux-blanda A.W. Hill M. Norsaengsri s.n.
15. 58047 Strychnos nux-blanda A.W. Hill M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9149
16. 67132 Strychnos nux-blanda A.W. Hill Jatupol K. & C. Maknoi 535
17. 67241 Strychnos nux-blanda A.W. Hill Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 755
18. 68148 Strychnos nux-blanda A.W. Hill Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 625
19. 71417 Strychnos nux-blanda A.W. Hill W. Pongamornkul 3857
20. 71732 Strychnos nux-blanda A.W. Hill Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091182
21. 73307 Strychnos nux-blanda A.W. Hill C. Lakoet 0465
22. 73775 Strychnos nux-blanda A.W. Hill W. Pongamornkul 04185
23. 75604 Strychnos nux-blanda A.W. Hill Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094630
24. 76800 Strychnos nux-blanda A.W. Hill C. Maknoi 4761
25. 79894 Strychnos nux-blanda A.W. Hill Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097127
26. 84782 Strychnos nux-blanda A.W. Hill K. Kertsawang 2268
27. 87459 Strychnos nux-blanda A.W. Hill C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-301
28. 87346 Strychnos nux-blanda A.W. Hill C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-188
29. 88746 Strychnos nux-blanda A.W. Hill N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 596
30. 90734 Strychnos nux-blanda A.W. Hill N. Muangyen 996
31. 91804 Strychnos nux-blanda A.W. Hill N. Muangyen 1172
32. 93154 Strychnos nux-blanda A.W. Hill N. Turreira-Garcia 389PR
33. 93224 Strychnos nux-blanda A.W. Hill D. Argyriou 306
34. 94054 Strychnos nux-blanda A.W. Hill Khin Myo Htwe 020383
35. 110021 Strychnos nux-blanda A.W. Hill TLBG 619
36. 110962 Strychnos nux-blanda A.W. Hill K. Kertsawang 4531
37. 113282 Strychnos nux-blanda A.W. Hill P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3975
38. 115106 Strychnos nux-blanda A.W. Hill W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 641
39. 115793 Strychnos nux-blanda A.W. Hill K. Wangwasit 180322-43
40. 116056 Strychnos nux-blanda A.W. Hill K. Wangwasit 180912-47
41. 116482 Strychnos nux-blanda A.W. Hill W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-106
42. 121036 Strychnos nux-blanda A.W. Hill N. Muangyen 3018
43. 125974 Strychnos nux-blanda A.W. Hill Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9805

ปิด

QR code