ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 27389
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Piper sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PIPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

sa kan
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Kumphet sn. 73
Collected date

วันที่เก็บ

31 Jan 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Medicinal plant from Chinese herbal shop.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Carpological
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

84    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11837 Piper sp. S. Sasrirat 42
2. 16610 Piper sp. P. Srisanga 1204
3. 18146 Piper sp. P. Srisanga 1699
4. 21132 Piper sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2006
5. 22239 Piper sp. P. Srisanga 2299
6. 22491 Piper sp. P. Srisanga 2330
7. 28404 Piper sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 200805-23
8. 28481 Piper sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 240805-12B
9. 29860 Piper sp. C. Maknoi 1453
10. 30192 Piper sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-62
11. 36516 Piper sp. C. Maknoi 1836
12. 36517 Piper sp. C. Maknoi 1837
13. 41220 Piper sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5609
14. 50490 Piper sp. Li-Jianwu Cx00051
15. 50524 Piper sp. Li-Jianwu Cx00143
16. 58925 Piper sp. Zhou-Shishun 3369
17. 60363 Piper sp. Zhou-Shishun 3336
18. 60710 Piper sp. Ling Shein Man 087851
19. 62629 Piper sp. W. Pongamornkul & Lisa (D10) 2882
20. 63051 Piper sp. Li-Jianwu 696
21. 63052 Piper sp. Li-Jianwu 697
22. 63155 Piper sp. Li-Jianwu 857
23. 63375 Piper sp. Zhou-Shishun 7557
24. 63418 Piper sp. Li-Jianwu 826
25. 64286 Piper sp. Li-Jianwu 1243
26. 64293 Piper sp. Li-Jianwu 1225
27. 64607 Piper sp. W. Pongamornkul & Lisa (I120) 3242
28. 68219 Piper sp. C. Maknoi 4324
29. 74359 Piper sp. Zhou-Shishun 7453
30. 74624 Piper sp. Zhou-Shishun 7215
31. 75285 Piper sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094960
32. 75423 Piper sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095544
33. 75440 Piper sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095095
34. 75587 Piper sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094601
35. 76336 Piper sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094132
36. 80041 Piper sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097826
37. 89357 Piper sp. W. Pongamornkul 5457
38. 89409 Piper sp. W. Pongamornkul 5509
39. 95208 Piper sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-247
40. 96243 Piper sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4428
41. 98721 Piper sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-198
42. 98745 Piper sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-222
43. 98750 Piper sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-227
44. 102718 Piper sp. V. Nguanchoo 1015
45. 104272 Piper sp. S. Kamonnate 837
46. 110010 Piper sp. TLBG 608
47. 110883 Piper sp. N. Muangyen 2098
48. 111859 Piper sp. D. Daorueang 1
49. 112235 Piper sp. P. Panyadee 162
50. 112288 Piper sp. Buasroi Mala 23
51. 112680 Piper sp. N. Muangyen 2167
52. 112754 Piper sp. N. Muangyen 2241
53. 113581 Piper sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-282
54. 113266 Piper sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3959
55. 113466 Piper sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-167
56. 113486 Piper sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-187
57. 113975 Piper sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-225
58. 113976 Piper sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-226
59. 114154 Piper sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-404
60. 115277 Piper sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 812
61. 115348 Piper sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 883
62. 115975 Piper sp. K. Wangwasit 180718-67
63. 116797 Piper sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-420
64. 116957 Piper sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-150
65. 117023 Piper sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-216
66. 117115 Piper sp. N. Muangyen 2382
67. 117202 Piper sp. N. Muangyen 2469
68. 117243 Piper sp. N. Muangyen 2510
69. 117398 Piper sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 984
70. 117498 Piper sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1590
71. 118575 Piper sp. K. Kertsawang 3881
72. 122594 Piper sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1554
73. 122711 Piper sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-181
74. 123396 Piper sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-390
75. 123408 Piper sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-402
76. 123884 Piper sp. W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5806
77. 124876 Piper sp. N. Muangyen 3453
78. 125562 Piper sp. N. Muangyen 3642
79. 127069 Piper sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1800
80. 127280 Piper sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1915
81. 127281 Piper sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1916
82. 127972 Piper sp. K. Inthamma 808
83. 130169 Piper sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2345
84. 130396 Piper sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2538

ปิด

QR code