ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 27895
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lasianthus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Wangwasit 050615-40
Collected date

วันที่เก็บ

14 Jun 2005
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 1.5 m tall. Flowers white. In dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Ubon Ratchathani, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

82    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 611 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 611
2. 929 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 929
3. 3856 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 3856
4. 3859 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 3859
5. 3862 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 3862
6. 3904 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 3904
7. 4030 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 4030
8. 6317 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 6317
9. 6193 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 6193
10. 6287 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 6287
11. 7500 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 7500
12. 7538 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 7538
13. 10538 Lasianthus sp. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 199
14. 11926 Lasianthus sp. M. Norsaengsri s.n.
15. 12036 Lasianthus sp. W. Pongamornkul 322
16. 12459 Lasianthus sp. P. Suksathan 1354
17. 15715 Lasianthus sp. P. Suksathan & David J. Middleton 1817
18. 18795 Lasianthus sp. W. Nanakorn 693
19. 18823 Lasianthus sp. W. Nanakorn 1108
20. 20451 Lasianthus sp. P. Thongson 196
21. 19220 Lasianthus sp. S. Watthana and T. Riyapan 931
22. 21141 Lasianthus sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2015
23. 27888 Lasianthus sp. K. Wangwasit 050615-32
24. 28335 Lasianthus sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 230804-16
25. 30089 Lasianthus sp. S. Watthana 2360
26. 35770 Lasianthus sp. C. Maknoi 1702
27. 36501 Lasianthus sp. C. Maknoi 1821
28. 37077 Lasianthus sp. P. Suksathan 4646
29. 37124 Lasianthus sp. C. Maknoi 2006
30. 37387 Lasianthus sp. S. Watthana 2660
31. 38209 Lasianthus sp. P. Wessumritt 143
32. 38469 Lasianthus sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2241
33. 38487 Lasianthus sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2259
34. 38295 Lasianthus sp. P. Wessumritt 272
35. 38326 Lasianthus sp. P. Srisanga & P. Suksathan 3259
36. 38519 Lasianthus sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2291
37. 42230 Lasianthus sp. Wang Hong 8373
38. 42707 Lasianthus sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6170
39. 45184 Lasianthus sp. M. Tanaros 587
40. 45188 Lasianthus sp. M. Tanaros 591
41. 46398 Lasianthus sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 33
42. 47009 Lasianthus sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 230
43. 48490 Lasianthus sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38340
44. 48755 Lasianthus sp. Shunsuke Tsugaru T-61639
45. 48756 Lasianthus sp. Shunsuke Tsugaru T-61641
46. 48768 Lasianthus sp. Shunsuke Tsugaru T-61661
47. 50489 Lasianthus sp. Li-Jianwu Cx00050
48. 50525 Lasianthus sp. Li-Jianwu Cx00146
49. 50584 Lasianthus sp. P. Wessumritt 169
50. 50887 Lasianthus sp. S. Watthana 3619
51. 56032 Lasianthus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8647
52. 56416 Lasianthus sp. Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051334
53. 56836 Lasianthus sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2026
54. 62296 Lasianthus sp. Romklao Botanical Garden 0583/2555
55. 62335 Lasianthus sp. Romklao Botanical Garden 0622/2555
56. 65335 Lasianthus sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2402
57. 65794 Lasianthus sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10287
58. 66067 Lasianthus sp. M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10311
59. 72825 Lasianthus sp. M. Norsaengsri 10935
60. 73163 Lasianthus sp. M. Norsaengsri 11333
61. 73834 Lasianthus sp. P. Phaosrichai 76
62. 75451 Lasianthus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095108
63. 76586 Lasianthus sp. C. Maknoi 7155
64. 78989 Lasianthus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-185
65. 79058 Lasianthus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-253
66. 79107 Lasianthus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-302
67. 79454 Lasianthus sp. Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 331
68. 79978 Lasianthus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097387
69. 79984 Lasianthus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097334
70. 80857 Lasianthus sp. K. Phoutthavong et al. 450
71. 83742 Lasianthus sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2769
72. 83862 Lasianthus sp. S. Sawangsawat 576
73. 83878 Lasianthus sp. S. Sawangsawat 592
74. 89601 Lasianthus sp. C. Maknoi 6356
75. 89606 Lasianthus sp. C. Maknoi 6360
76. 89608 Lasianthus sp. C. Maknoi 6361
77. 90184 Lasianthus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-107
78. 91281 Lasianthus sp. S. Sawangsawat 482
79. 94459 Lasianthus sp. N. Muangyen 1586
80. 94346 Lasianthus sp. N. Muangyen 1473
81. 112946 Lasianthus sp. K. Kertsawang 3784
82. 118004 Lasianthus sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-374

ปิด

QR code