ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 27788
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Kaempferia parviflora Wall. ex Baker
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 550
Collected date

วันที่เก็บ

30 Jul 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Plant from Bambo Mhuang Noi 2, Loei.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

54    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 21092 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 159
2. 25275 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Glamwaewwong 1116
3. 27634 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker Supranee Chomjang 2
4. 27786 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 548
5. 27787 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 549
6. 27789 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 551
7. 27790 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 554
8. 27791 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 555
9. 27792 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 556
10. 27793 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 557
11. 27794 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 558
12. 27795 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 559
13. 27796 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 560
14. 27797 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 561
15. 27798 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 562
16. 27799 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 563
17. 27800 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 564
18. 27801 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 565
19. 27802 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 566
20. 27803 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 567
21. 27804 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 568
22. 27805 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 569
23. 27806 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 570
24. 27807 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 571
25. 27808 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 572
26. 27809 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 573
27. 27810 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 574
28. 27811 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 575
29. 27812 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 576
30. 27813 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 577
31. 27814 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 579
32. 27815 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 580
33. 27857 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 552
34. 27858 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 553
35. 31476 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 1605
36. 50230 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker J.F. Maxwell 10-23
37. 69665 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker V. Nguanchoo 317
38. 73796 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker P. Phaosrichai 37
39. 78363 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker V. Nguanchoo 132
40. 80749 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker V. Nguanchoo 317
41. 92737 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker N. Muangyen 1307
42. 100912 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 466
43. 100918 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 472
44. 100923 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 477
45. 102407 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker V. Nguanchoo 644
46. 112799 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker N. Muangyen 2286
47. 112825 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker N. Muangyen 2312
48. 124672 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker N. Muangyen 3249
49. 126950 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1681
50. 127003 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1734
51. 128741 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2181
52. 128770 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2210
53. 128836 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2276
54. 129043 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2482

ปิด

QR code