ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 3090
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Stephania sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MENISPERMACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 3090
Collected date

วันที่เก็บ

23 Apr 1994
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in evergreen forest; leaves peltate. Inflorescence compound umbel, green color.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1200
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

110    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3264 Stephania sp. W. Nanakorn et al. 3264
2. 3274 Stephania sp. W. Nanakorn et al. 3274
3. 3727 Stephania sp. W. Nanakorn et al. 3727
4. 6258 Stephania sp. W. Nanakorn et al. 6258
5. 9308 Stephania sp. W. Nanakorn et al. 9308
6. 11816 Stephania sp. S. Sasrirat 21
7. 17055 Stephania sp. P. Suksathan 2384
8. 19498 Stephania sp. W. Pongamornkul 665
9. 19849 Stephania sp. S. Watthana 1148
10. 20603 Stephania sp. M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1502
11. 21191 Stephania sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2065
12. 23068 Stephania sp. C. Glamwaewwong 234
13. 23434 Stephania sp. W. Pongamornkul 959
14. 23435 Stephania sp. W. Pongamornkul 960
15. 23436 Stephania sp. W. Pongamornkul 961
16. 27693 Stephania sp. C. Maknoi 879
17. 27346 Stephania sp. P. Kumphet sn. 30
18. 27543 Stephania sp. C. Maknoi 730
19. 27640 Stephania sp. C. Maknoi 826
20. 34270 Stephania sp. W. Pongamornkul 1628
21. 34963 Stephania sp. W. Pongamornkul 1767
22. 35126 Stephania sp. W. Pongamornkul 2204
23. 35487 Stephania sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8310
24. 36343 Stephania sp. W. Pongamornkul 2290
25. 36614 Stephania sp. C. Maknoi 1934
26. 37797 Stephania sp. M. Norsaengsri 3752
27. 39717 Stephania sp. M. Norsaengsri 4824
28. 42090 Stephania sp. Wang Hong 6346
29. 45648 Stephania sp. D. Khrueasan MS551
30. 47209 Stephania sp. Chusie KY400
31. 50755 Stephania sp. S. Watthana 3482
32. 51066 Stephania sp. W. Pongamornkul 2672
33. 53823 Stephania sp. C. Maknoi 3104
34. 53837 Stephania sp. C. Maknoi 3119
35. 54046 Stephania sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8230
36. 56372 Stephania sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9009
37. 58063 Stephania sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9815
38. 62115 Stephania sp. D. Khrueasan MS372
39. 63533 Stephania sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6585
40. 65197 Stephania sp. K. Srithi 108
41. 66473 Stephania sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3292
42. 66511 Stephania sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3330
43. 66813 Stephania sp. M. Norsaengsri 10411
44. 69124 Stephania sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089398
45. 69145 Stephania sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089199
46. 70102 Stephania sp. W. Pongamornkul 3722
47. 70429 Stephania sp. C. Maknoi 3296
48. 72801 Stephania sp. M. Norsaengsri 10907
49. 73172 Stephania sp. M. Norsaengsri 11342
50. 73167 Stephania sp. M. Norsaengsri 11337
51. 73727 Stephania sp. W. Pongamornkul 04137
52. 74743 Stephania sp. W. Pongamornkul 04217
53. 74864 Stephania sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10846
54. 75083 Stephania sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2527
55. 75101 Stephania sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2488
56. 75107 Stephania sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2497
57. 75585 Stephania sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094599
58. 76019 Stephania sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094747
59. 78556 Stephania sp. Ling Shein Mang 093079
60. 78561 Stephania sp. Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092528
61. 78562 Stephania sp. Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092471
62. 78563 Stephania sp. Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092392
63. 78564 Stephania sp. Mu Mu Aung, Law Shine, Law Shein Aung & Khin Win Maung 092369
64. 78565 Stephania sp. Mu Mu Aung, Ling Shein Mang, Htun Tin & Aung Htay 092067
65. 78566 Stephania sp. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shein 090930
66. 78567 Stephania sp. Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga & Ling Shing Maung 051394
67. 78568 Stephania sp. Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda & Aung Thay 051043
68. 78569 Stephania sp. N. Tanaka, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe and Khin Myo Htwe 023438
69. 78570 Stephania sp. N. Tanaka, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe and Khin Myo Htwe 023431
70. 81622 Stephania sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097758
71. 83033 Stephania sp. M. Norsaengsri 12417
72. 83053 Stephania sp. M. Norsaengsri 12437
73. 84169 Stephania sp. W. Pongamornkul 4955
74. 84868 Stephania sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3946
75. 84930 Stephania sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4013
76. 85102 Stephania sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3337
77. 85386 Stephania sp. C. Maknoi 8034
78. 85542 Stephania sp. C. Maknoi 8241
79. 86596 Stephania sp. W. Tanming 819
80. 86612 Stephania sp. W. Tanming 835
81. 86985 Stephania sp. C. Glamwaewwong 278/58
82. 91125 Stephania sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3492
83. 92050 Stephania sp. S. Saengvirotjanapat 628
84. 95190 Stephania sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-229
85. 96822 Stephania sp. C. Glamwaewwong 338/60
86. 101680 Stephania sp. W. Pongamornkul 6221
87. 104310 Stephania sp. S. Kamonnate 876
88. 104645 Stephania sp. C. Maknoi 5789
89. 105027 Stephania sp. C. Maknoi 6216
90. 105593 Stephania sp. C. Maknoi 7021
91. 105646 Stephania sp. C. Maknoi 7074
92. 105727 Stephania sp. C. Maknoi 6920
93. 105728 Stephania sp. C. Maknoi 6921
94. 107083 Stephania sp. C. Maknoi 4848
95. 110720 Stephania sp. N. Muangyen 1927
96. 111503 Stephania sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-026
97. 113465 Stephania sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-166
98. 113586 Stephania sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-287
99. 113900 Stephania sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-150
100. 114342 Stephania sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4685
101. 114448 Stephania sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4793
102. 115396 Stephania sp. C. Maknoi 5241
103. 115405 Stephania sp. C. Maknoi 5249
104. 118900 Stephania sp. K. Inthamma 478
105. 118993 Stephania sp. K. Inthamma 580
106. 120574 Stephania sp. N. Muangyen 2340
107. 120837 Stephania sp. N. Muangyen 2819
108. 120983 Stephania sp. N. Muangyen 2965
109. 124688 Stephania sp. N. Muangyen 3265
110. 125412 Stephania sp. W. Pongamornkul 7155

ปิด

QR code