ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 3090
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Stephania sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Menispermaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 3090
Collected date

วันที่เก็บ

23 Apr 1994
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in evergreen forest; leaves peltate. Inflorescence compound umbel, green color.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1200
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

133    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3264 Stephania sp. W. Nanakorn et al. 3264
2. 3274 Stephania sp. W. Nanakorn et al. 3274
3. 3727 Stephania sp. W. Nanakorn et al. 3727
4. 6258 Stephania sp. W. Nanakorn et al. 6258
5. 9308 Stephania sp. W. Nanakorn et al. 9308
6. 11816 Stephania sp. S. Sasrirat 21
7. 17055 Stephania sp. P. Suksathan 2384
8. 19498 Stephania sp. W. Pongamornkul 665
9. 19849 Stephania sp. S. Watthana 1148
10. 20603 Stephania sp. M. Norsaengsri, P. Suksathan, R. Pongsattayapipat 1502
11. 21191 Stephania sp. P. Srisanga, C. Maknoi 2065
12. 23068 Stephania sp. C. Glamwaewwong 234
13. 23434 Stephania sp. W. Pongamornkul 959
14. 23435 Stephania sp. W. Pongamornkul 960
15. 23436 Stephania sp. W. Pongamornkul 961
16. 27346 Stephania sp. P. Kumphet s.n.
17. 27543 Stephania sp. C. Maknoi 730
18. 27640 Stephania sp. C. Maknoi 826
19. 27693 Stephania sp. C. Maknoi 879
20. 34270 Stephania sp. W. Pongamornkul 1628
21. 34963 Stephania sp. W. Pongamornkul 1767
22. 35126 Stephania sp. W. Pongamornkul 2204
23. 35487 Stephania sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8310
24. 36343 Stephania sp. W. Pongamornkul 2290
25. 36614 Stephania sp. C. Maknoi 1934
26. 37797 Stephania sp. M. Norsaengsri 3752
27. 39717 Stephania sp. M. Norsaengsri 4824
28. 42090 Stephania sp. Wang Hong 6346
29. 45648 Stephania sp. D. Khrueasan MS 551
30. 47209 Stephania sp. Chusie KY 400
31. 50755 Stephania sp. S. Watthana 3482
32. 51066 Stephania sp. W. Pongamornkul 2672
33. 53823 Stephania sp. C. Maknoi 3104
34. 53837 Stephania sp. C. Maknoi 3119
35. 54046 Stephania sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8230
36. 56372 Stephania sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9009
37. 58063 Stephania sp. M. Norsaengsri, P. Thongson, C. Lakoet 9815
38. 62115 Stephania sp. D. Khrueasan MS 372
39. 63533 Stephania sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6585
40. 65197 Stephania sp. K. Srithi 108
41. 66473 Stephania sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 3292
42. 66511 Stephania sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 3330
43. 66813 Stephania sp. M. Norsaengsri 10411
44. 69124 Stephania sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89398
45. 69145 Stephania sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Mang, Law Shine 89199
46. 70102 Stephania sp. W. Pongamornkul 3722
47. 70429 Stephania sp. C. Maknoi 3296
48. 72801 Stephania sp. M. Norsaengsri 10907
49. 73167 Stephania sp. M. Norsaengsri 11337
50. 73172 Stephania sp. M. Norsaengsri 11342
51. 75107 Stephania sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2497
52. 75585 Stephania sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Law Shine 94599
53. 73727 Stephania sp. W. Pongamornkul 4137
54. 74743 Stephania sp. W. Pongamornkul 4217
55. 74864 Stephania sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 10846
56. 75083 Stephania sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2527
57. 75101 Stephania sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2488
58. 76019 Stephania sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Law Shine 94747
59. 78556 Stephania sp. Ling Shein Mang 93079
60. 78561 Stephania sp. Mu Mu Aung, Law Shine, Law Shein Aung 92528
61. 78562 Stephania sp. Mu Mu Aung, Law Shine, Law Shein Aung 92471
62. 78563 Stephania sp. Mu Mu Aung, Law Shine, Law Shein Aung 92392
63. 78564 Stephania sp. Mu Mu Aung, Law Shine, Law Shain Aung, Khin Win Maung 92369
64. 78565 Stephania sp. Mu Mu Aung, Ling Shein Mang, Htun Tin, Aung Htay 92067
65. 78566 Stephania sp. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Ling Shein Mang, Law Shein 90930
66. 78567 Stephania sp. Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG), Ling Shing Mang 51394
67. 78568 Stephania sp. Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Aung Thay 51043
68. 78569 Stephania sp. N. Tanaka, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe, Khin Myo Htwe 23438
69. 78570 Stephania sp. N. Tanaka, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe, Khin Myo Htwe 23431
70. 81622 Stephania sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97758
71. 83033 Stephania sp. M. Norsaengsri 12417
72. 83053 Stephania sp. M. Norsaengsri 12437
73. 84169 Stephania sp. W. Pongamornkul 4955
74. 84868 Stephania sp. S. Watthana, W. La-ongsri 3946
75. 84930 Stephania sp. S. Watthana, W. La-ongsri 4013
76. 85102 Stephania sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Apibanwana 3337
77. 85386 Stephania sp. C. Maknoi 8034
78. 85542 Stephania sp. C. Maknoi 8241
79. 86596 Stephania sp. W. Tanming 819
80. 86612 Stephania sp. W. Tanming 835
81. 86985 Stephania sp. C. Glamwaewwong 58 278
82. 91125 Stephania sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3492
83. 92050 Stephania sp. S. Saengvirotjanapat 628
84. 95190 Stephania sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 229
85. 96822 Stephania sp. C. Glamwaewwong 60 338
86. 101680 Stephania sp. W. Pongamornkul 6221
87. 104310 Stephania sp. S. Kamonnate 876
88. 104645 Stephania sp. C. Maknoi 5789
89. 105027 Stephania sp. C. Maknoi 6216
90. 105727 Stephania sp. C. Maknoi 6920
91. 105728 Stephania sp. C. Maknoi 6921
92. 105593 Stephania sp. C. Maknoi 7021
93. 105646 Stephania sp. C. Maknoi 7074
94. 107083 Stephania sp. C. Maknoi 4848
95. 110720 Stephania sp. N. Muangyen 1927
96. 111503 Stephania sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 26
97. 112406 Stephania sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk 1183
98. 113465 Stephania sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 166
99. 113586 Stephania sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 287
100. 113900 Stephania sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 150
101. 114342 Stephania sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4685
102. 114448 Stephania sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4793
103. 115396 Stephania sp. C. Maknoi 5241
104. 115405 Stephania sp. C. Maknoi 5249
105. 115538 Stephania sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1430
106. 115546 Stephania sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1438
107. 118900 Stephania sp. K. Inthamma 478
108. 118993 Stephania sp. K. Inthamma 580
109. 120574 Stephania sp. N. Muangyen 2340
110. 120837 Stephania sp. N. Muangyen 2819
111. 120983 Stephania sp. N. Muangyen 2965
112. 124688 Stephania sp. N. Muangyen 3265
113. 125412 Stephania sp. W. Pongamornkul 7155
114. 132332 Stephania sp. W. Pongamornkul 7458
115. 132519 Stephania sp. W. Pongamornkul 7399
116. 132592 Stephania sp. W. Pongamornkul 7529
117. 134126 Stephania sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3591
118. 134598 Stephania sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3233
119. 135738 Stephania sp. W. Pongamornkul 7706
120. 135857 Stephania sp. W. Pongamornkul 7825
121. 136396 Stephania sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3421
122. 136430 Stephania sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3455
123. 137524 Stephania sp. K. Inthamma 1108
124. 137529 Stephania sp. K. Inthamma 1113
125. 137535 Stephania sp. K. Inthamma 1119
126. 137728 Stephania sp. K. Inthamma 1312
127. 140616 Stephania sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100102
128. 140617 Stephania sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100011
129. 140929 Stephania sp. W. Pongamornkul 8094
130. 141036 Stephania sp. W. Pongamornkul 8201
131. 141337 Stephania sp. W. Thammarong, W. Tanming, C. Duangdang, S. Yokyo, M. Tabut 4152
132. 142586 Stephania sp. W. Pongamornkul, A. Inta 8854
133. 142744 Stephania sp. C. Maknoi et al. 5324

ปิด

QR code