ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 3098
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mussaenda sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 3098
Collected date

วันที่เก็บ

24 Apr 1994
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Sedge in paddy fields.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1200
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

234    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1991 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 1991
2. 3419 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 3419
3. 3490 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 3490
4. 3537 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 3537
5. 4541 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 4541
6. 5522 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 5522
7. 6023 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 6023
8. 6143 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 6143
9. 6165 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 6165
10. 6333 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 6333
11. 7162 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 7162
12. 7241 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 7241
13. 7493 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 7493
14. 8934 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 8934
15. 8710 Mussaenda sp. W. Nanakorn 8710
16. 8801 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 8801
17. 8874 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 8874
18. 9171 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 9171
19. 9283 Mussaenda sp. W. Nanakorn 9283
20. 10161 Mussaenda sp. P. Thongson 94
21. 10646 Mussaenda sp. Serm 7
22. 10875 Mussaenda sp. W. Nanakorn 10875
23. 11084 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 102
24. 11878 Mussaenda sp. S. Sasrirat 83
25. 14865 Mussaenda sp. S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 406
26. 16248 Mussaenda sp. C. Puff 990910.1.4
27. 17494 Mussaenda sp. K. Larsen et al. 46712
28. 18007 Mussaenda sp. P. Srisanga 1560
29. 18084 Mussaenda sp. P. Srisanga 1637
30. 18346 Mussaenda sp. S. Watthana et al. 857
31. 19315 Mussaenda sp. S. Watthana & C. Maknoi 1065
32. 19505 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 672
33. 20450 Mussaenda sp. P. Thongson 195
34. 21322 Mussaenda sp. P. Srisanga 2173
35. 21333 Mussaenda sp. C. Maknoi 1321
36. 23764 Mussaenda sp. P. Srisanga 2685
37. 23891 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 23891
38. 25188 Mussaenda sp. K. Kertsawang 255
39. 25714 Mussaenda sp. C. Maknoi 251
40. 25980 Mussaenda sp. P. Suksathan 3636
41. 27505 Mussaenda sp. C. Maknoi 692
42. 27520 Mussaenda sp. C. Maknoi 707
43. 27685 Mussaenda sp. C. Maknoi 871
44. 28198 Mussaenda sp. K. Kertsawang 613
45. 28415 Mussaenda sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-3
46. 28458 Mussaenda sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-18
47. 29934 Mussaenda sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-12
48. 30322 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1277
49. 31120 Mussaenda sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2795
50. 35491 Mussaenda sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8314
51. 35625 Mussaenda sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8461
52. 35975 Mussaenda sp. Jatupol K. 08-316
53. 36874 Mussaenda sp. P. Wessumritt 22
54. 37858 Mussaenda sp. M. Norsaengsri 3824
55. 38221 Mussaenda sp. P. Wessumritt 161
56. 38298 Mussaenda sp. P. Wessumritt 275
57. 41212 Mussaenda sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5601
58. 42219 Mussaenda sp. Wang Hong 8355
59. 42625 Mussaenda sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6108
60. 43097 Mussaenda sp. Wang Hong 8360
61. 43467 Mussaenda sp. D. Khrueasan MS772
62. 44497 Mussaenda sp. Zhou Shi-shun 3086
63. 47944 Mussaenda sp. M. Norsaengsri 7112
64. 48173 Mussaenda sp. W. Boonprakop 0193
65. 48893 Mussaenda sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51825
66. 49819 Mussaenda sp. M. Norsaengsri 6339
67. 49844 Mussaenda sp. M. Norsaengsri 6364
68. 49958 Mussaenda sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros & C. Puff 6478
69. 50296 Mussaenda sp. H. Takahashi T-62904
70. 50929 Mussaenda sp. S. Watthana 3662
71. 52515 Mussaenda sp. Yin-Jiantao 1302
72. 52700 Mussaenda sp. C. Maknoi 2869
73. 52716 Mussaenda sp. C. Maknoi 2885
74. 54028 Mussaenda sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8206
75. 56555 Mussaenda sp. Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051453
76. 57538 Mussaenda sp. Pornthip Nuanplean 10
77. 58034 Mussaenda sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9136
78. 59235 Mussaenda sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9772
79. 59792 Mussaenda sp. C. Pitaksantipap 26
80. 59613 Mussaenda sp. T. Khambai 24
81. 60216 Mussaenda sp. Zhou Shishun 3086
82. 60321 Mussaenda sp. Wang Hong 8360
83. 60699 Mussaenda sp. Ling Shein Man 087863
84. 61828 Mussaenda sp. Ling Shein Man 087004
85. 61903 Mussaenda sp. Thin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087403
86. 61986 Mussaenda sp. Ling Shein Man 087498
87. 63583 Mussaenda sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6658
88. 63695 Mussaenda sp. M. Norsaengsri 3641
89. 63842 Mussaenda sp. P. Thongson 27
90. 65815 Mussaenda sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10309
91. 66311 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 3350
92. 66410 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 3195
93. 66994 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 3576
94. 66997 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 3579
95. 67887 Mussaenda sp. M. Norsaengsri 10567
96. 68764 Mussaenda sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089586
97. 69257 Mussaenda sp. Zhou-Shishun 6924
98. 71409 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 3849
99. 71439 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 3879
100. 72012 Mussaenda sp. N. Muangyen 0104
101. 73815 Mussaenda sp. P. Phaosrichai 56
102. 73823 Mussaenda sp. P. Phaosrichai 65
103. 73066 Mussaenda sp. M. Norsaengsri 11234
104. 73162 Mussaenda sp. M. Norsaengsri 11332
105. 73197 Mussaenda sp. M. Norsaengsri 11368
106. 73604 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 04014
107. 73735 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 04145
108. 73829 Mussaenda sp. P. Phaosrichai 71
109. 74871 Mussaenda sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10853
110. 74965 Mussaenda sp. C. Maknoi 6611
111. 75269 Mussaenda sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2471
112. 75634 Mussaenda sp. W. Tanming 522
113. 76711 Mussaenda sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11157
114. 78227 Mussaenda sp. V. Nguanchoo 391
115. 79066 Mussaenda sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-261
116. 79077 Mussaenda sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-272
117. 79133 Mussaenda sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-328
118. 79240 Mussaenda sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-435
119. 79986 Mussaenda sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097138
120. 80232 Mussaenda sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-48
121. 80284 Mussaenda sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-100
122. 80431 Mussaenda sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-246
123. 80647 Mussaenda sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3149
124. 80724 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 4581
125. 80745 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 4602
126. 82713 Mussaenda sp. C. Maknoi 7614
127. 84044 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 4830
128. 84180 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 4966
129. 86087 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-091
130. 86088 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-092
131. 86335 Mussaenda sp. M. Wongnak 359
132. 86462 Mussaenda sp. M. Wongnak s.n.
133. 87089 Mussaenda sp. C. Glamwaewwong 383/58
134. 89042 Mussaenda sp. N. Muangyen 633
135. 89247 Mussaenda sp. C. Maknoi 4041
136. 89393 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 5493
137. 90220 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-143
138. 90254 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-177
139. 90322 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-245
140. 90477 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-399
141. 90601 Mussaenda sp. N. Muangyen 864
142. 91273 Mussaenda sp. S. Sawangsawat 474
143. 92564 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 5367
144. 92481 Mussaenda sp. L. Kamkom s.n.
145. 93395 Mussaenda sp. Alisa Narai 07
146. 94435 Mussaenda sp. N. Muangyen 1562
147. 94518 Mussaenda sp. N. Muangyen 1645
148. 95080 Mussaenda sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-119
149. 95180 Mussaenda sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-219
150. 95182 Mussaenda sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-221
151. 95634 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 5995
152. 95754 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6038
153. 95774 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6058
154. 96343 Mussaenda sp. Mahasarakham University 26
155. 96474 Mussaenda sp. Mahasarakham University 157
156. 96873 Mussaenda sp. C. Glamwaewwong 389/60
157. 97098 Mussaenda sp. P. Phaosrichai 482
158. 97099 Mussaenda sp. P. Phaosrichai 483
159. 97125 Mussaenda sp. P. Phaosrichai 509
160. 97393 Mussaenda sp. QBG. Staff s.n.
161. 97529 Mussaenda sp. C. Maknoi 5510
162. 98278 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-158
163. 98296 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-176
164. 98350 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-230
165. 98496 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-376
166. 98655 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-132
167. 98662 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-139
168. 98901 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-378
169. 98798 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-275
170. 98810 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-287
171. 100743 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-346
172. 101126 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6147
173. 101127 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6148
174. 101306 Mussaenda sp. S. Wanchan 22
175. 101678 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6219
176. 104209 Mussaenda sp. S. Kamonnate 729
177. 104520 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6297
178. 104527 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6304
179. 104594 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6371
180. 104748 Mussaenda sp. C. Maknoi 5624
181. 105541 Mussaenda sp. C. Maknoi 6884
182. 105969 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6445
183. 106020 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6496
184. 106350 Mussaenda sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 805
185. 106357 Mussaenda sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 812
186. 106462 Mussaenda sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 917
187. 107071 Mussaenda sp. P. Panyadee and W. Pongamornkul 120
188. 108362 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6570
189. 108518 Mussaenda sp. T. Choopan et al. 2017-138
190. 109577 Mussaenda sp. S. Wanchan 22
191. 110094 Mussaenda sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 967
192. 110721 Mussaenda sp. N. Muangyen 1928
193. 110772 Mussaenda sp. N. Muangyen 1985
194. 111157 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-105
195. 111218 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-166
196. 111241 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-189
197. 111514 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-037
198. 111587 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-110
199. 111722 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-242
200. 112817 Mussaenda sp. N. Muangyen 2304
201. 112988 Mussaenda sp. W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-20
202. 113661 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-362
203. 113395 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-96
204. 113417 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-118
205. 113527 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-228
206. 113542 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-243
207. 113828 Mussaenda sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-078
208. 113918 Mussaenda sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-168
209. 113980 Mussaenda sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-230
210. 113998 Mussaenda sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-248
211. 114050 Mussaenda sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-300
212. 115578 Mussaenda sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1470
213. 116915 Mussaenda sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-107
214. 117044 Mussaenda sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-237
215. 117489 Mussaenda sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1581
216. 117526 Mussaenda sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1618
217. 117823 Mussaenda sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-193
218. 118311 Mussaenda sp. K. Inthamma 199
219. 118650 Mussaenda sp. K. Kertsawang 3956
220. 118815 Mussaenda sp. K. Inthamma 393
221. 118844 Mussaenda sp. K. Inthamma 422
222. 118889 Mussaenda sp. K. Inthamma 467
223. 121012 Mussaenda sp. N. Muangyen 2994
224. 122778 Mussaenda sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-248
225. 123053 Mussaenda sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-47
226. 123126 Mussaenda sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-120
227. 123430 Mussaenda sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-424
228. 123436 Mussaenda sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-430
229. 123197 Mussaenda sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-191
230. 123203 Mussaenda sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-197
231. 123334 Mussaenda sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-328
232. 123729 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-266
233. 124762 Mussaenda sp. N. Muangyen 3339
234. 125094 Mussaenda sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 716

ปิด

QR code