ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 28930
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Xylia xylocarpa var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen
Family name

ชื่อวงศ์

Fabaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Daeng
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 28930
Collected date

วันที่เก็บ

22 Aug 2023
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

22    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 67 Xylia xylocarpa var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen W. Nanakorn et al. 67
2. 8406 Xylia xylocarpa var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen W. Nanakorn et al. 8406
3. 8678 Xylia xylocarpa var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen W. Nanakorn et al. 8678
4. 9957 Xylia xylocarpa var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen W. Nanakorn et al. 9957
5. 10718 Xylia xylocarpa var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen S. Watthana 90
6. 10792 Xylia xylocarpa var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen S. Watthana 82
7. 10834 Xylia xylocarpa var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen Sucheera s.n.
8. 12942 Xylia xylocarpa var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen Prachit et al. 9
9. 14226 Xylia xylocarpa var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen Morakot 15
10. 28889 Xylia xylocarpa var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen W. Nanakorn et al. 28889
11. 28938 Xylia xylocarpa var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen W. Nanakorn et al. 28938
12. 32112 Xylia xylocarpa var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen S. Chongko 479
13. 47056 Xylia xylocarpa var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen C. Maknoi 2546
14. 50684 Xylia xylocarpa var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen L. kamkom 7013
15. 83156 Xylia xylocarpa var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen W. Pongamornkul 4692
16. 92499 Xylia xylocarpa var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen L. Kamkom s.n.
17. 101352 Xylia xylocarpa var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen Jittiporn Thasaniyakorn s.n.
18. 109629 Xylia xylocarpa var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen Jittiporn Tassaniyakorn s.n.
19. 110469 Xylia xylocarpa var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5585
20. 135081 Xylia xylocarpa var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen T. Choopan et al. 2021 118
21. 139515 Xylia xylocarpa var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen T. Choopan et al. 2021 8
22. 139608 Xylia xylocarpa var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen T. Choopan et al. 2022 38

ปิด

QR code